Re: evolution igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-12 02:27:38

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
> > N msgid "Assistant Phone"
> > N msgstr "Telefonväxel"
> 
> Eller kanske man menar "sekreterartelefon"?

Det blir kanske bättre. Jag ändrar.


> >   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
> > N msgid "Callback Phone"
> > N msgstr "Tillbakaxringningstelefon"
> 
> Stryk du x:et.

Nemen! Hur hamnade det där...
Tack!


> > N "You are almost done with the mail configuration process. The identity, "
> 
> > N "Du är färdig med din e-postkonfiguration. Identiteten, den inkommande "
> 
> Fattas ett "nästan" i början.

Ok. Tack för kommentarerna.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/evolution.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.