Re: gtk+ igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-12 02:53:36

Göran Uddeborg wrote:
> > #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
> > msgstr ""
> > "JPEG-kvaliteten måste vara ett värd emellan 0 och 100; värdet \"%d\" är inte "
> > "tillåtet."
> 
> värdE

Ser man på... Jag fixar. Tar bort det extra e:et från "mellan" också. :)


> > #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
> > msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
> > msgstr "PNM-filen är inte i ett känt PNM-underformat"
> 
> Låter lite uppstyltat.  Kanske "... ett känt underformat av PNM"?

Ja, det blir bättre. Tack!


> > #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:639
> > msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
> > msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta PNM-underformat"
> 
> D:o i så fall.

Okej.


> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:119
> > msgid "xalign"
> > msgstr "xjustering"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:120
> > msgid "The x-align."
> > msgstr "X-justeringen."
> 
> Finns det någon särskild anledning till att man inte är konsistent med
> användningen av bindestreck efter "x"?  Jag vill gärna ha
> bindestrecket där.  Men engelskan är ju lika inkonsistent, så det
> kanske finns något underliggande skäl.

Vet inte, det troligaste är väl att man vill ha det så kort som möjligt
i första fallet, och kostar på sig att vara lite mer utförlig i det
senare. Jag tror jag låter det vara som det är.


> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:130
> > msgid "yalign"
> > msgstr "yjustering"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:131
> > msgid "The y-align."
> > msgstr "Y-justeringen."
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:141
> > msgid "xpad"
> > msgstr "xutfyllnad"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:142
> > msgid "The xpad."
> > msgstr "X-utfyllnaden."
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:152
> > msgid "ypad"
> > msgstr "yutfyllnad"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderer.c:153
> > msgid "The ypad."
> > msgstr "Y-utfyllnaden."
> 
> Motsvarande.

Jo, jag vet.


> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:134
> > msgid "pixbuf xalign"
> > msgstr "pixbuf-xjustering"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:135
> > msgid "The x-align of the pixbuf."
> > msgstr "X-justeringen av pixbuf:en."
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:145
> > msgid "pixbuf yalign"
> > msgstr "pixbuf-yjustering"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:146
> > msgid "The y-align of the pixbuf."
> > msgstr "Y-justeringen av pixbuf:en."
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:156
> > msgid "pixbuf xpad"
> > msgstr "pixbuf-xutfyllnad"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:157
> > msgid "The xpad of the pixbuf."
> > msgstr "X-utfyllnaden av pixbuf:en."
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:167
> > msgid "pixbuf ypad"
> > msgstr "pixbuf-yutfyllnad"
> >
> > #: gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:168
> > msgid "The ypad of the pixbuf."
> > msgstr "Y-utfyllnaden av pixbuf:en."
> 
> Och här var en omgång till.

Mmmmm.
(Choklad)


> > #: gtk/gtktexttag.c:266
> > msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
> > msgstr "Textriktning, dvs. höger till vänster eller vänster till höger"
> 
> Antingen "d.v.s." eller "dvs", inte någon hybrid tack.  Språknämnden
> rekommenderar "d.v.s.", (punkt 113), och det tycker jag de gör rätt i.

Aha. Har för mig att jag läst det någon gång ja. Jag ändrar.


> > #: gtk/gtktexttag.c:507
> > msgid "Background stipple set"
> > msgstr "Bakgrundspunktering inställd"
> 
> Ajdå, har vi fått punktering! :-)

Ja. Vet inte om det är så lyckat men jag hittar inte något bättre.
Förslag?


> > #: gtk/gtktexttag.c:595
> > msgid "Tabs set"
> > msgstr "Flikar inställt"
> >
> > #: gtk/gtktexttag.c:596
> > msgid "Whether this tag affects tabs"
> > msgstr "Huruvida denna tagg påverkar flikar"
> 
> Det handlar inte om tabulatorer?  Det verkar lite konstigt att det
> kommer in flikar här, när allt annat handlar om hur text visas.

Du har nog rätt. Stric tyckte också det verkade så. Jag ändrar till
"tabbsteg" (tycker det låter mindre formellt, och "tabbsteg" och
"tabbar" är de uttryck jag själv använder).

Du ska ha tack för din uppmärksamhet!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.