evolution igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-11 23:13:55

Christian Rose writes:
>   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
> N msgid "Assistant Phone"
> N msgstr "Telefonväxel"

Eller kanske man menar "sekreterartelefon"?

>   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
> N msgid "Callback Phone"
> N msgstr "Tillbakaxringningstelefon"

Stryk du x:et.

> N "You are almost done with the mail configuration process. The identity, "

> N "Du är färdig med din e-postkonfiguration. Identiteten, den inkommande "

Fattas ett "nästan" i början.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.