nautilus igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-11 23:06:11

Christian Rose writes:
>  #: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
> N msgid "Use the Fixed Font"
> N msgstr "Använd typsnittet med fast breddsteg"

Antagligen egentligen "Använd typsnittet (som heter) fixed".

>  #: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
> N msgid "_Fixed"
> N msgstr "_Fast"

Här handlar det säkert om samma "fixed" som ovan. De bör väl vara
lika, förmodar jag.

>  #: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
> N msgid "Use the GTK System Font"
> N msgstr "Använd GTK-systemtypsnittet"

Blir det inte tydligare med "Använd GTK:s systemtypsnitt"?

>  #: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
> N msgid "_GTK System Font"
> N msgstr "_GTK-systemtypsnitt"

D:o.

>  #: data/browser.xml.h:28
> N msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
> N msgstr "Dra en bakgrundsbricka till ett objekt för att ändra det"

Är det inte en "mönsterbricka" snarare än en "bakgrundsbricka"?

>  #. Current week, include day of week.
>  #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
>  #. * The width measurement templates correspond to
>  #. * the day/month name with the most letters.
>  #.
>  #: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2275
> N msgid "Wednesday, September 00 0000 at %00:00:00 PM"
> N msgstr "Onsdagen den 00 september 0000 kl. %00.00.00"
> N 
>  #: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2276
> N msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
> N msgstr "%A %-d %B %Y klockan %H.%M.%S"

Jag antar att den första skall vara ett exempel på den sista, och då
saknas det ett "den", samt står "klockan" istället för "kl." i den
sista.

Dessutom misstänker jag att det procenttecken som står i den första
inte skulle vara där.

>  #: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2281
> N msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
> N msgstr "Mån 00 okt 0000 kl 00.00"

Här har du glömt en punkt efter "kl".

>  #: src/nautilus-first-time-druid.c:200
> N msgid "Eazel Services"
> N msgstr "Eazel Services"

Inte "Eazel tjänster"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.