Re: chatt (var Re: glossary)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-09 07:30:34

Christian Rose:

> Det vill säga du ignorerade det argumentet i diskussionen.

*suck* Nej.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.