Re: chatt (var Re: glossary)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-08 20:51:07

peter karlsson wrote:
> > som du valde att helt ignorera.
> 
> Jag ignorerade den inte, däremot varken citerade eller kommenterade jag
> den.

Det vill säga du ignorerade det argumentet i diskussionen.


> Varför tror du att jag inte läser de delar jag inte citerar?

Det påstod jag inte. Jag är säker på att du läser allt i breven. Däremot
tycker jag onekligen att det verkade som att du låtsades som om citatet
från ordlistan inte alls hade framförts, och det var det jag påpekade.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.