Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-08 20:44:11

Veronica Loell wrote:
> i så fall vill jag ha med ett komma
> "Enhetsnamnet \"%s\", är inte känt"
> den ursprugnliga meningen utan komma känns väldigt orytmisk, och jag vet
> att det inte är musik detta, men dock. Jag står kvar vid min första tanke.

Öh? Det där är väl ändå helt felaktig kommatering på svenska? Lika fel
tycker jag som kommateringen i "Kommissarie Karlsson, var trött".
Däremot är nog "Kommissarie Karlsson var trött" rätt.

Vad du gör är att dela in en en fullständig sats, med subjekt och
predikat, i två satser där den ena bara har subjekt och den andra bara
har predikat. Jag vet i alla fall att min gamla lärare i svenska hade
gråtit blod om vederbörande hade sett detta.


Christian - tillbaka från Guadec

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.