Re: "Community ads"

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-08 16:24:13

2001-04-06T19:17:17+0200, peter karlsson ->
> > Vi har inget riktigt bra ord för detta i svenska.
> 
> Nej, jag är mycket väl medveten av det, det är ett stort problem jag
> har när jag översätter vävsidor som är översållade med referenser till
> "community" hit och "community" dit...

Varför inte översätta community med samhälle?
VIsserligen kan det låta lite fånigt att säga "Programmerarsamhället", men det
är ju faktiskt så att vi är ett antal  programmerare som bildar ett
samhälle på internet.

Nu ska jag lyssna på Havoc Pennington. Sen bär det av hem.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.