Re: "Community ads"

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-06 19:17:17

Veronica Loell:

> Jag tycker gott att du kan skriva ut debian istället för "(the debian)
> community" debian reklam eller nåt sånt.

I just det här fallet är det inte Debian det anspelar på, som belystes
i brevet jag vidaresände.

> Vi har inget riktigt bra ord för detta i svenska.

Nej, jag är mycket väl medveten av det, det är ett stort problem jag
har när jag översätter vävsidor som är översållade med referenser till
"community" hit och "community" dit...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.