Re: red-carpet igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-03 12:46:53

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: redcarpet/gui-html.c:633
> >   #, c-format
> > N msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be used."
> > N msgstr "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att användas."
> 
> " ... att ha använts." kanske?  Användandet sker väl under
> "åtgärderna", inte efter dem?

Öh, nej, som jag förstår det så visar detta meddelande hur mycket plats
som paketen som valts kommer att ta på systemet när de väl installerats.


> >   #: redcarpet/gui-html.c:636
> >   #, c-format
> > N msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be freed."
> > N msgstr "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att användas."
> 
> "... att ha blivit FRIGJORT." menar du väl.

Ja. Tack!


> >   #: redcarpet/gui-html.c:638
> > N msgid "<!--html-->After operations, no additional space will be freed or used."
> > N msgstr ""
> > N "<!--html-->Efter åtgärderna kommer ytterligare utrymme att frigöras eller "
> > N "användas."
> 
> Negationen!  "... kommer INGET ytterligare ..."

Hoppsan, ja det blev ju lite annan betydelse. Tack!


> >   #: redcarpet/gui-html.c:671
> > N msgid "<a href=\"updater:cache_clear\">Clearing your cache</a>."
> > N msgstr "<a href=\"updater:cache_clear\">Tömmer din cache</a>."
> 
> "Tömma din cache" stämmer nog bättre i sammanhanget om jag förstår det
> rätt.

Eller kanske till och med "Töm din cache"? Jag ändrar till "Töm din
cache".


> > N "are or select <b>Subscribe</b> from the Subscriptions menu.</p><p>Please "
> > N "note that this is beta software, and all standard disclaimers apply.  We "
> > N "welcome your feedback and bug reports, either through the <a "
> 
> > N "välja <b>Prenumerera</b> i menyn Prenumerationer.</p>"
> > N "<p>Observera att detta är betaprogramvara, så alla vanliga "
> > N "ansvarsfrånskrivanden gäller. Du har varnats. Du får gärna komma med "
> > N "återkoppling och felrapporter (på engelska), antingen genom "
> 
> Den här gången fanns det inget "du har varnats" i orginalet.  Men du
> kanske tyckte det borde vara med?

Nej, det var katten Paste som ställde till det. Tack!
Du ska ha tack för din granskning.

Ny uppdaterad fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/red-carpet.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.