reef

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-03 14:45:25

Här är en ny översättning, reef. Det är bara 8 meddelanden.
Hela filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/reef.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.