red-carpet igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-03 12:11:56

Christian Rose writes:
>   #: redcarpet/gui-html.c:633
>   #, c-format
> N msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be used."
> N msgstr "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att användas."

" ... att ha använts." kanske?  Användandet sker väl under
"åtgärderna", inte efter dem?

>   #: redcarpet/gui-html.c:636
>   #, c-format
> N msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be freed."
> N msgstr "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att användas."

"... att ha blivit FRIGJORT." menar du väl.

>   #: redcarpet/gui-html.c:638
> N msgid "<!--html-->After operations, no additional space will be freed or used."
> N msgstr ""
> N "<!--html-->Efter åtgärderna kommer ytterligare utrymme att frigöras eller "
> N "användas."

Negationen!  "... kommer INGET ytterligare ..."

>   #: redcarpet/gui-html.c:671
> N msgid "<a href=\"updater:cache_clear\">Clearing your cache</a>."
> N msgstr "<a href=\"updater:cache_clear\">Tömmer din cache</a>."

"Tömma din cache" stämmer nog bättre i sammanhanget om jag förstår det
rätt.

> N "are or select <b>Subscribe</b> from the Subscriptions menu.</p><p>Please "
> N "note that this is beta software, and all standard disclaimers apply.  We "
> N "welcome your feedback and bug reports, either through the <a "

> N "välja <b>Prenumerera</b> i menyn Prenumerationer.</p>"
> N "<p>Observera att detta är betaprogramvara, så alla vanliga "
> N "ansvarsfrånskrivanden gäller. Du har varnats. Du får gärna komma med "
> N "återkoppling och felrapporter (på engelska), antingen genom "

Den här gången fanns det inget "du har varnats" i orginalet.  Men du
kanske tyckte det borde vara med?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.