Re: Proprietary software

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-01 00:36:01

Christian Rose:

> Så jag tror ändringen i originalet på Debians webbplats mer är en
> genomtänkt ändring där man försöker bringa reda i nomenklaturen, än
> ett tanklöst byte av termer.

Ändringen är genomtänkt, ja, det var anvädningen av "commercial" som
var tanklöst. Det är väl genomtänkt att byta till "proprietary".
(Vilket var vad jag trodde att jag skrev i mitt ursprungliga inlägg,
men jag kanske formulerade mig klumpigt).

"Proprietär"... Jag gillar inte det ordet. Jag har sett det användas,
men då av samma personer som säger "obsolet" och andra direktinlån. Jag
vill gärna ha ett riktigt ord.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.