Re: gtk+

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-19 14:39:27

Göran Uddeborg wrote:
> > #: gtk/gtkfontsel.c:210
> > msgid "Foundry:"
> > msgstr "Form:"
> 
> Av sammanhanget antar jag att det här handlar om typsnitt i X´
> namngivning:
> 
>   FOUNDRY is an x-registered-name, the name or identifier of the digital
>   type foundry that digitized and supplied the font data, or if different,
>   the identifier of the organization that last modified the font shape or
>   metric information.
> 
> Alltså det "gjuteri" som gjutit typerna i det här typsnittet.
> 
> "Form" är inte så lyckat. Om "gjuteri" är bra eller inte är jag lite
> osäker på. Vid första anblicken känns det konstigt. Men å andra
> sidan förstår antagligen de flesta den överförda betydelsen av
> sammanhanget. Speciellt om det finns ett antal värden att välja på
> (adobe/sony/xfree86). Så det är kanske inte så dumt som det låter.
> 
> Och det är ju en översättning enligt ordboken; det är ju faktiskt den
> överförda betydelsen som används på engelska.

"Tillverkare" är kanske bättre då?
Jag ändrar till "Gjuteri" så länge i alla fall.


> > #: gtk/gtkfontsel.c:514
> > msgid "Size:"
> > msgstr "Storlek:"
> 
> Heter egentligen "grad" på svenska i typografiska sammanhang. Men jag
> har något minne av att du inte tyckte om det.

Det var nog inte jag som protesterade högljutt... vill minnas att det
var rhult :-)

Jag låter det vara som det är.


> > #: gtk/gtkfontsel.c:660
> > msgid "Metric:"
> > msgstr "Tyngd:"
> >
> > #: gtk/gtkfontsel.c:664
> > msgid "Points"
> > msgstr "Punkter"
> >
> > #: gtk/gtkfontsel.c:671
> > msgid "Pixels"
> > msgstr "Pixlar"
> 
> Jag vet inte säkert hur "metric" används här, men av sammanhanget
> känns det som om man väljer om man skall använda pixlar eller punkter
> som storleksmått. Och då tycker jag "metric" bör översättas med just
> "mått".

Ja, stämmer. Ändrar till "Mått:". Tack!


> > #. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
> > #: gtk/gtkfontsel.c:1215
> > msgid "(nil)"
> > msgstr "(nil)"
> 
> Varför inte "(inget)".

(ingen) väl isf? Det är ju vikter det handlar om. Ändrar till "(ingen)".


> > #: gtk/gtkfontsel.c:1231
> > msgid "[M]"
> > msgstr "[M]"
> >
> > #: gtk/gtkfontsel.c:1232
> > msgid "[C]"
> > msgstr "[C]"
> 
> Hmm, vad är det här till tro?

Jag kollade i koden och det har med avstånden att göra, så jag antar att
det är "medium" och "condensed". Jag ändrar "[C]" till "[K]" i
översättningen.


> > #: gtk/gtkfontsel.c:2661
> > msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
> > msgstr "MAX_FONTS nått. Några typsnitt kanske saknas."
> 
> Egentligen inte bara "nått" utan "överskridet".

Ja... tack!

Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtk.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.