Re: gtk+

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2001-03-19 20:19:13

On Mon, Mar 19, 2001 at 02:39:27PM +0100, Christian Rose wrote:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: gtk/gtkfontsel.c:210
> > > msgid "Foundry:"
> > > msgstr "Form:"
> > 
> > Av sammanhanget antar jag att det här handlar om typsnitt i X´
> > namngivning:
> > 
> >   FOUNDRY is an x-registered-name, the name or identifier of the digital
> >   type foundry that digitized and supplied the font data, or if different,
> >   the identifier of the organization that last modified the font shape or
> >   metric information.
> > 
> > Alltså det "gjuteri" som gjutit typerna i det här typsnittet.
> > 
> > "Form" är inte så lyckat. Om "gjuteri" är bra eller inte är jag lite
> > osäker på. Vid första anblicken känns det konstigt. Men å andra
> > sidan förstår antagligen de flesta den överförda betydelsen av
> > sammanhanget. Speciellt om det finns ett antal värden att välja på
> > (adobe/sony/xfree86). Så det är kanske inte så dumt som det låter.
> > 
> > Och det är ju en översättning enligt ordboken; det är ju faktiskt den
> > överförda betydelsen som används på engelska.
> 
> "Tillverkare" är kanske bättre då?
> Jag ändrar till "Gjuteri" så länge i alla fall.
> 

Jag röstar på "Gjuteri". Det är en ny språkbildning som jag tycker är helt
begriplig och logisk. Det är (bland annat) vårt ansvar att försöka fylla
luckor i svenskan när vi hittar dem, då får vi ett mer uttrycksfullt språk i
längden.

/daniel.. som är tillbaka på listan och något påverkad av 'Världens
dåligaste språk' av Fredrik Lindström.

-- 
nuclear cia fbi spy password code president bomb
8D97 F297 CA0D 8751 D8EB 12B6 6EA6 727F 9B8D EC2A

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.