gtk+

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-17 16:36:34

> #: gtk/gtkfontsel.c:210
> msgid "Foundry:"
> msgstr "Form:"

Av sammanhanget antar jag att det här handlar om typsnitt i X´
namngivning:

  FOUNDRY is an x-registered-name, the name or identifier of the digital
  type foundry that digitized and supplied the font data, or if different,
  the identifier of the organization that last modified the font shape or
  metric information.

Alltså det "gjuteri" som gjutit typerna i det här typsnittet.

"Form" är inte så lyckat. Om "gjuteri" är bra eller inte är jag lite
osäker på. Vid första anblicken känns det konstigt. Men å andra
sidan förstår antagligen de flesta den överförda betydelsen av
sammanhanget. Speciellt om det finns ett antal värden att välja på
(adobe/sony/xfree86). Så det är kanske inte så dumt som det låter.

Och det är ju en översättning enligt ordboken; det är ju faktiskt den
överförda betydelsen som används på engelska.

> #: gtk/gtkfontsel.c:514
> msgid "Size:"
> msgstr "Storlek:"

Heter egentligen "grad" på svenska i typografiska sammanhang. Men jag
har något minne av att du inte tyckte om det.

> #: gtk/gtkfontsel.c:660
> msgid "Metric:"
> msgstr "Tyngd:"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:664
> msgid "Points"
> msgstr "Punkter"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:671
> msgid "Pixels"
> msgstr "Pixlar"

Jag vet inte säkert hur "metric" används här, men av sammanhanget
känns det som om man väljer om man skall använda pixlar eller punkter
som storleksmått. Och då tycker jag "metric" bör översättas med just
"mått".

> #. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
> #: gtk/gtkfontsel.c:1215
> msgid "(nil)"
> msgstr "(nil)"

Varför inte "(inget)".

> #: gtk/gtkfontsel.c:1231
> msgid "[M]"
> msgstr "[M]"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:1232
> msgid "[C]"
> msgstr "[C]"

Hmm, vad är det här till tro?

> #: gtk/gtkfontsel.c:2661
> msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
> msgstr "MAX_FONTS nått. Några typsnitt kanske saknas."

Egentligen inte bara "nått" utan "överskridet".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.