gnomba

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-15 23:24:03

Christian Rose writes:
> Vad gör man när man har alldeles för mycket att översätta? Jo, översätter
> lite till.

Och nu har jag kommit till den 21 februari i min upphämtning av det
jag missat ...

> #: src/menu.c:122
> msgid "(re)_Scan"
> msgstr "(om)_Skanna"

Eller kanske "_Skanna (om)"?

> #. ** Scan using Samba's Master Browser concept**
> #: src/properties.c:480 src/properties.c:516
> msgid "Scan using SMB protocol"
> msgstr "Skanna genom att använda SMB-protokollet"
> 
> #. ** Scan using a WINS server **
> #: src/properties.c:490
> msgid "Scan using WINS protocol (not yet implemented)"
> msgstr "Skanna genom att använda WINS-protokollet (inte implementerat än)"

"Skanna med SMB-protokollet" kanske räcker?  Och motsvarande för WINS
i så fall.

> #: src/properties.c:868
> msgid "Dont ask for authentication if no guest shares"
> msgstr "Fråga inte efter autentisering om det inte är gästutdelningar"

" ... om inga gästutdelningar" tycker jag det står på engelska.  (En
något konstig syntax, det håller jag med om.  Men jag skulle trott att
det betytt att det inte FINNS gästutdelningar, inte att "det" är EN
gästutdelning.)

> #: src/properties.c:1003
> msgid "Evil 95 workaround (requires root privleges)"
> msgstr "Ondskefull 95-fix (kräver rooträttigheter)"

Står bindestrecket rätt?  Det skall inte vara en fix för "ond 95".
Alltså "Ond-95-fix ..." eller något ditåt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.