Re: gnomba

From: Veronica Loell (info_at_nakawe.se)
Date: 2001-02-24 22:05:23

#: src/menu.c:135
msgid "_Expand Workgroups"
msgstr "_Fdll ut arbetsgrupper"
>>Vppna upp

#: src/menu.c:135
msgid "Expand all workgroups"
msgstr "Fdll ut alla arbetsgrupper"
>>*se ovan*

#: src/menu.c:142
msgid "_Collapse Workgroups"
msgstr "Fdll _in arbetsgrupper"
>>Stdng igen

#: src/menu.c:142
msgid "Collapse all workgroups"
msgstr "Fdll in alla arbetsgrupper"
>>*se ovan*

#: src/properties.c:732
msgid "Silently create non existant mount point directories?"
msgstr "Skapa icke-existerande monteringspunktkataloger tyst?"
>> "Skapa icke-existerande monteringspunktkataloger i bakgrunden?"/Veronica

2001-02-21 18:45:21, Christian Rose <menthos@menthos.com> wrote:

>Vad gvr man ndr man har alldeles fvr mycket att vversdtta? Jo, vversdtter
>lite till.
>
>Hdr dr gnomba, en ny vversdttning.
>Ta gdrna en titt och kom med kommentarer. Hela filen finns dven pe
>http://www.menthos.com/po/gnome/gnomba.sv.po
>
>
>Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.