Re: truchet

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-03-10 15:48:27

2001-03-10T15:39:29+0100, Veronica Loell ->
> jo men de e en san javla irriterande bug.......som jag rapporterade
> for en manad sen....  jag kan inte anvanda pine for min epostserver
> stoder inte det protokollet......

Pine klarar av pop,imap och smtp. Vilket protokoll kör din e-postserver
egentligen?

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.