Re: "Percentile"?

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-02-15 10:40:31

2001-02-15T03:17:52+0100, Christian Rose ->
> Någon som vet vad "percentile" är, och vad det översätts med? Det är
> matematisk-statistiskt sammanhang i gnumeric:
> 
> "PERCENTILE function returns the 100*@k-th percentile of the given data
> points (that is, a number x such that a fraction @k of the data points
> are less than x)."
> 
> "Percentil" på svenska kanske??

Ja, percentil. Det har jag hört användas i alla fall, och en sökning på
Internet bekräftar användandet. 
(Google: 147 svenska sidor med ordet percentil på)

Märkte just att Google indexerar pdf-dokument också, tufft!

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.