Re: "Percentile"?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-15 13:31:11

Tack för beskedet norpan!


ChristianMartin Norbäck wrote:
> Ja, percentil. Det har jag hört användas i alla fall, och en sökning på
> Internet bekräftar användandet.
> (Google: 147 svenska sidor med ordet percentil på)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.