Re: gdm2

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-02-15 08:09:53

> > #: daemon/gdm.c:214
> > msgid "gdm_config_parse: The gdm user should not be root. Aborting!"
> > msgstr "gdm_config_parse: gdm-användaren ska inte vara root. Avbryter!"
> > 
> > #: daemon/gdm.c:224
> > msgid "gdm_config_parse: The gdm group should not be root. Aborting!"
> > msgstr "gdm_config_parse: gdm-gruppen ska inte vara root. Avbryter!"
> > 
> > Stort eller litet g i början på meningen?
> 
> Ändrar till stort G.

Fast det är ju det skiftlägeskänsliga namnet "gdm" som avses. Inte för
att spelar så stor roll men ändå ;)

/Richard
> 
> 
> > #: daemon/gdm.c:260
> > #, c-format
> > msgid "gdm_config_parse: Authdir %s does not exist. Aborting."
> > msgstr "gdm_config_parse Authdir %s existerar inte. Avbryter."
> >             ^
> > kolon
> 
> Ja! Tack!
> 
> 
> > #: daemon/slave.c:303
> > #, c-format
> > msgid "gdm_slave_greeter: Couldn't set groupid to %d"
> > msgstr "gdm_slave_greeter: Kunde inte sätta gruppid till %d"
> > 
> > #: daemon/slave.c:306
> > #, c-format
> > msgid "gdm_slave_greeter: Couldn't set userid to %d"
> > msgstr "gdm_slave_greeter: Kunde inte sätta användarid till %d"
> > 
> > #: daemon/slave.c:520
> > #, c-format
> > msgid "gdm_slave_session_start: Could not setgid %d. Aborting."
> > msgstr "gdm_slave_session_start: Kunde inte sätta gruppid %d. Avbryter."
> > 
> > kanske bindestreck (användar-id) för att minska förvirring? eller är det
> > fult/fel?
> 
> Jag har gjort det i andra översättningar vill jag minnas, så jag gör det
> här också. Tack!
> 
> 
> > #: daemon/verify-pam.c:173 daemon/verify-pam.c:256
> > #, c-format
> > msgid "Couldn't set credentials for %s"
> > msgstr "Kunde inte sätta rättigheter för %s"
> > 
> > kanske risk för sammablandning med "permissions"?
> > credentials = meriter, referenser eller betyg i ordboken.
> 
> Okej, referenser då. Tack!
> 
> 
> > #: gui/gdmlogin.c:502
> > msgid "Are you sure you want to halt the machine?"
> > msgstr "Vill du verkligen stanna datorn?"
> > 
> > eller "stänga av", datorn stängs ju av om man har rätt moderkort mm.
> 
> Hmm... det här är ett medvetet val. Det är inte alltid datorn stängs av,
> även om man har rätt moderkort. Man kan ju välja bort den funktionen.
> 
> Så
> halt     -> stanna
> shutdown   -> stänga av
> 
> 
> > #: gui/gdmlogin.c:957
> > msgid "N-Z"
> > msgstr "N-Z"
> > 
> > kanske skall gå till Ö? Fast det kanske inte finns något språk på ÅÄÖ (kan
> > inte komma på något) så det spelar nog ingen roll.
> > 
> > #: gui/gdmlogin.c:1588
> > msgid "Halt..."
> > msgstr "Stanna..."
> > 
> > ...eller "Stäng av"
> 
> Se ovan.
> 
> 
> > #: gui/gdmlogin.c:1749
> > msgid "Please enter your login"
> > msgstr "Var vänlig och logga in"
> > 
> > kanske "Var vänlig och skriv in ditt användarnamn" om det inte blir för
> > långt.
> 
> Jag ändrar till det du föreslår. Har någon annan några synpunkter
> angående detta?
> 
> 
> > #: gui/gdmlogin.c:1936
> > #, c-format
> > msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
> > msgstr "Kan inte öppna DefaultImage: %s. Avaktiverar bildbläddraren!"
> > 
> > eller "ansiktsbläddraren" som du använt nedan
> 
> Ja! Tack!
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:10
> > msgid "Halt command: "
> > msgstr "Kommando för att stanna: "
> > 
> > ...eller "stänga av"
> 
> Se ovan.
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:55
> > msgid "Greeter Look and Feel"
> > msgstr "Bättre utseende och känsla"
> > 
> > är nog "Hälsarens ..."
> 
> Ja! *pinsamt*
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:56
> > msgid "Show the 'system' menu, (for reboot, shutdown etc.)"
> > msgstr "VIsa \"System\"-menyn (för omstart, avstängning o.s.v.)"
> >     ^
> > gement i
> 
> Tack!
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:57
> > msgid "Quiver on failure"
> > msgstr "Darra vid fel"
> > 
> > kanske "Darra vid misslyckande" (av inloggning, eller hur)
> 
> Ja... Ändrar.
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:66
> > msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
> > msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"
> >                           ^
> > inget Ww på svenska?
> 
> Nej, W ingår inte i det svenska alfabetet.
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:76
> > msgid "Face browser"
> > msgstr "Ansiktsbläddrare"
> > 
> > här!
> 
> Ja?
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:86
> > msgid "Locale file: "
> > msgstr "Lokalfil: "
> > 
> > kanske "Lokal-fil: " för att förtydliga
> 
> Jag tycker bindestrecket är onödigt... vad tycker andra?
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:96
> > msgid "No."
> > msgstr "Nummer"
> > 
> > Det är förstås inte "Nej."
> 
> Det hoppas jag inte...Ärligt talat vet jag inte, och det är så gott
> som omöjligt att utläsa från koden tycker jag (gladegenererad
> strängresursfil).
> 
> 
> > #: gui/gdmconfig-strings.c:102
> > msgid "Enable debugging output"
> > msgstr "Använd felsökningsutdata"
> > 
> > kanske "Aktivera..." eller nåt
> 
> Nej, vi använder "använd" som översättning av "enable": 
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml
> 
> 
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: daemon/gdm.c:202
> > > msgid ""
> > > "gdm_config_parse: Xdmcp disabled and no local servers defined. Aborting!"
> > > msgstr ""
> > > "gdm_config_parse: Xdmcp avaktiverat och inga lokala servrar är angivna. "
> > > "Avbryter!"
> > 
> > "Avaktiverat", säger man så? "Deaktiverat" skulle jag nog sagt.
> 
> Ja! Tack
> 
> 
> > > #: daemon/server.c:329
> > > msgid "gdm_server_spawn: Error setting TERM to SIG_DFL"
> > > msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid inställning av USR1 till SIG_IGN"
> > 
> > A, a, a! Läs en gång till!
> > 
> > :-)
> 
> Ojoj. Fixar...
> 
> 
> > > #: daemon/slave.c:862
> > > msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
> > > msgstr "gdm_slave_exec_script:: Kan inte grena skriptprocessen!"
> > 
> > Dubbla kolon?
> 
> Ja, hängslen och livrem. Jag lät det vara det andra kolonet som var
> kvar, du får säga till om jag ska ändra så att det är det första kolonet
> som är kvar istället.
> 
> 
> > > #: daemon/verify-pam.c:150 daemon/verify-pam.c:236
> > > #, c-format
> > > msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
> > > msgstr "Kan inte ändra PAM_TTY till %s"
> > 
> > Det är en liten nyansskillnad med likhetstecken och "till". Det förra
> > skulle jag tolkat som att man lägger in "PAM_TTY=...." i miljön eller
> > dylikt. Det andra skulle jag tolkat som att den (existerande)
> > variabeln PAM_TTY skall få nytt värde.
> > 
> > För all del, skillnade kanske inte är så viktig.
> 
> Jo, det kan det nog vara
> Ändrar till "Kan inte ställa in PAM_TTY=%s"
> 
> 
> > > #: gui/gdmlogin.c:1749
> > > msgid "Please enter your login"
> > > msgstr "Var vänlig och logga in"
> > 
> > "skriv ditt login(namn)" snarare väl?
> 
> "Var vänlig och skriv in ditt användarnamn" ändrade jag det till
> 
> 
> > > "Var försiktig när du ändrar säkerhetsalternativen, annars kan du bli sårbar "
> > > "för säkerhetsattacker.\n"
> > 
> > Räcker det inte med "attacker"?
> 
> ok
> 
> 
> > > #: gui/gdmconfig-strings.c:96
> > > msgid "No."
> > > msgstr "Nummer"
> > 
> > Det behöver inte vara kort? I så fall skulle "Nr." vara ok. Om det
> > nu inte betyder "Nej." som Jonas kommenterade.
> 
> Jag ändrar till "Nr.". Tack för tipset. Nej, jag vet inte om det är
> "Nej". Kan någon som är familjär med gdmconfig berätta?
> 
> 
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: gui/gdmlogin.c:502
> > > msgid "Are you sure you want to halt the machine?"
> > > msgstr "Vill du verkligen stanna datorn?"
> > >
> > > eller "stänga av", datorn stängs ju av om man har rätt moderkort mm.
> > 
> > Det beror också på exakt vad som händer. Det finns olika
> > underliggande kommandon för "halt" respektive "poweroff". Vet du
> > vilket det är, Christian?
> 
> Kommandona kan man ju ändra i gdmconfig...
> "halt" behöver inte betyda att maskinen stängs av rent spänningsmässigt,
> bara att den körs ner, dvs stannas. Ofta får man dock ett "Power down"
> efter "System halted." om man har ett nyare system, men på äldre system
> är ju som bekant "shutdown -h now" bara att maskinen stannas.
> 
> "Poweroff" betyder att maskinen förutom ett halt rent spänningsmässigt
> stängs av.
> 
> 
> > > #: gui/gdmconfig-strings.c:66
> > > msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
> > > msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"
> > >                           ^
> > > inget Ww på svenska?
> > 
> > Nej, "w" är egentligen inte någon svensk bokstav, lika lite som ü
> > eller ê. De förekommer i namn och så, men inte i riktiga svenska ord.
> 
> Precis. W finns inte i svenska alfabetet. Det visste jag inte heller
> till för bara ett par månader sedan...
> 
> 
> Ni ska ha stora tack för all hjälp! Ny fil finns på
> http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po
> 
> 
> Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.