Re: gdm2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-15 02:57:10

Jonas Rydberg wrote:
> Hej igen. En genomläsning gav följande:
> 
> #: daemon/gdm.c:178
> msgid "gdm_config_parse: No authdir specified."
> msgstr "gdm_config_parse: Inget authdir angivet."
> 
> Är authdir en katalog? Isf "Ingen..."

Bra poäng! Ändrar.


> #: daemon/gdm.c:214
> msgid "gdm_config_parse: The gdm user should not be root. Aborting!"
> msgstr "gdm_config_parse: gdm-användaren ska inte vara root. Avbryter!"
> 
> #: daemon/gdm.c:224
> msgid "gdm_config_parse: The gdm group should not be root. Aborting!"
> msgstr "gdm_config_parse: gdm-gruppen ska inte vara root. Avbryter!"
> 
> Stort eller litet g i början på meningen?

Ändrar till stort G.


> #: daemon/gdm.c:260
> #, c-format
> msgid "gdm_config_parse: Authdir %s does not exist. Aborting."
> msgstr "gdm_config_parse Authdir %s existerar inte. Avbryter."
>             ^
> kolon

Ja! Tack!


> #: daemon/slave.c:303
> #, c-format
> msgid "gdm_slave_greeter: Couldn't set groupid to %d"
> msgstr "gdm_slave_greeter: Kunde inte sätta gruppid till %d"
> 
> #: daemon/slave.c:306
> #, c-format
> msgid "gdm_slave_greeter: Couldn't set userid to %d"
> msgstr "gdm_slave_greeter: Kunde inte sätta användarid till %d"
> 
> #: daemon/slave.c:520
> #, c-format
> msgid "gdm_slave_session_start: Could not setgid %d. Aborting."
> msgstr "gdm_slave_session_start: Kunde inte sätta gruppid %d. Avbryter."
> 
> kanske bindestreck (användar-id) för att minska förvirring? eller är det
> fult/fel?

Jag har gjort det i andra översättningar vill jag minnas, så jag gör det
här också. Tack!


> #: daemon/verify-pam.c:173 daemon/verify-pam.c:256
> #, c-format
> msgid "Couldn't set credentials for %s"
> msgstr "Kunde inte sätta rättigheter för %s"
> 
> kanske risk för sammablandning med "permissions"?
> credentials = meriter, referenser eller betyg i ordboken.

Okej, referenser då. Tack!


> #: gui/gdmlogin.c:502
> msgid "Are you sure you want to halt the machine?"
> msgstr "Vill du verkligen stanna datorn?"
> 
> eller "stänga av", datorn stängs ju av om man har rätt moderkort mm.

Hmm... det här är ett medvetet val. Det är inte alltid datorn stängs av,
även om man har rätt moderkort. Man kan ju välja bort den funktionen.

Så
halt		-> stanna
shutdown	-> stänga av


> #: gui/gdmlogin.c:957
> msgid "N-Z"
> msgstr "N-Z"
> 
> kanske skall gå till Ö? Fast det kanske inte finns något språk på ÅÄÖ (kan
> inte komma på något) så det spelar nog ingen roll.
> 
> #: gui/gdmlogin.c:1588
> msgid "Halt..."
> msgstr "Stanna..."
> 
> ...eller "Stäng av"

Se ovan.


> #: gui/gdmlogin.c:1749
> msgid "Please enter your login"
> msgstr "Var vänlig och logga in"
> 
> kanske "Var vänlig och skriv in ditt användarnamn" om det inte blir för
> långt.

Jag ändrar till det du föreslår. Har någon annan några synpunkter
angående detta?


> #: gui/gdmlogin.c:1936
> #, c-format
> msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
> msgstr "Kan inte öppna DefaultImage: %s. Avaktiverar bildbläddraren!"
> 
> eller "ansiktsbläddraren" som du använt nedan

Ja! Tack!


> #: gui/gdmconfig-strings.c:10
> msgid "Halt command: "
> msgstr "Kommando för att stanna: "
> 
> ...eller "stänga av"

Se ovan.


> #: gui/gdmconfig-strings.c:55
> msgid "Greeter Look and Feel"
> msgstr "Bättre utseende och känsla"
> 
> är nog "Hälsarens ..."

Ja! *pinsamt*


> #: gui/gdmconfig-strings.c:56
> msgid "Show the 'system' menu, (for reboot, shutdown etc.)"
> msgstr "VIsa \"System\"-menyn (för omstart, avstängning o.s.v.)"
>     ^
> gement i

Tack!


> #: gui/gdmconfig-strings.c:57
> msgid "Quiver on failure"
> msgstr "Darra vid fel"
> 
> kanske "Darra vid misslyckande" (av inloggning, eller hur)

Ja... Ändrar.


> #: gui/gdmconfig-strings.c:66
> msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
> msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"
>                           ^
> inget Ww på svenska?

Nej, W ingår inte i det svenska alfabetet.


> #: gui/gdmconfig-strings.c:76
> msgid "Face browser"
> msgstr "Ansiktsbläddrare"
> 
> här!

Ja?


> #: gui/gdmconfig-strings.c:86
> msgid "Locale file: "
> msgstr "Lokalfil: "
> 
> kanske "Lokal-fil: " för att förtydliga

Jag tycker bindestrecket är onödigt... vad tycker andra?


> #: gui/gdmconfig-strings.c:96
> msgid "No."
> msgstr "Nummer"
> 
> Det är förstås inte "Nej."

Det hoppas jag inte...Ärligt talat vet jag inte, och det är så gott
som omöjligt att utläsa från koden tycker jag (gladegenererad
strängresursfil).


> #: gui/gdmconfig-strings.c:102
> msgid "Enable debugging output"
> msgstr "Använd felsökningsutdata"
> 
> kanske "Aktivera..." eller nåt

Nej, vi använder "använd" som översättning av "enable": 
http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtmlGöran Uddeborg wrote:
> > #: daemon/gdm.c:202
> > msgid ""
> > "gdm_config_parse: Xdmcp disabled and no local servers defined. Aborting!"
> > msgstr ""
> > "gdm_config_parse: Xdmcp avaktiverat och inga lokala servrar är angivna. "
> > "Avbryter!"
> 
> "Avaktiverat", säger man så? "Deaktiverat" skulle jag nog sagt.

Ja! Tack


> > #: daemon/server.c:329
> > msgid "gdm_server_spawn: Error setting TERM to SIG_DFL"
> > msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid inställning av USR1 till SIG_IGN"
> 
> A, a, a! Läs en gång till!
> 
> :-)

Ojoj. Fixar...


> > #: daemon/slave.c:862
> > msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
> > msgstr "gdm_slave_exec_script:: Kan inte grena skriptprocessen!"
> 
> Dubbla kolon?

Ja, hängslen och livrem. Jag lät det vara det andra kolonet som var
kvar, du får säga till om jag ska ändra så att det är det första kolonet
som är kvar istället.


> > #: daemon/verify-pam.c:150 daemon/verify-pam.c:236
> > #, c-format
> > msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
> > msgstr "Kan inte ändra PAM_TTY till %s"
> 
> Det är en liten nyansskillnad med likhetstecken och "till". Det förra
> skulle jag tolkat som att man lägger in "PAM_TTY=...." i miljön eller
> dylikt. Det andra skulle jag tolkat som att den (existerande)
> variabeln PAM_TTY skall få nytt värde.
> 
> För all del, skillnade kanske inte är så viktig.

Jo, det kan det nog vara
Ändrar till "Kan inte ställa in PAM_TTY=%s"


> > #: gui/gdmlogin.c:1749
> > msgid "Please enter your login"
> > msgstr "Var vänlig och logga in"
> 
> "skriv ditt login(namn)" snarare väl?

"Var vänlig och skriv in ditt användarnamn" ändrade jag det till


> > "Var försiktig när du ändrar säkerhetsalternativen, annars kan du bli sårbar "
> > "för säkerhetsattacker.\n"
> 
> Räcker det inte med "attacker"?

ok


> > #: gui/gdmconfig-strings.c:96
> > msgid "No."
> > msgstr "Nummer"
> 
> Det behöver inte vara kort? I så fall skulle "Nr." vara ok. Om det
> nu inte betyder "Nej." som Jonas kommenterade.

Jag ändrar till "Nr.". Tack för tipset. Nej, jag vet inte om det är
"Nej". Kan någon som är familjär med gdmconfig berätta?Göran Uddeborg wrote:
> > #: gui/gdmlogin.c:502
> > msgid "Are you sure you want to halt the machine?"
> > msgstr "Vill du verkligen stanna datorn?"
> >
> > eller "stänga av", datorn stängs ju av om man har rätt moderkort mm.
> 
> Det beror också på exakt vad som händer. Det finns olika
> underliggande kommandon för "halt" respektive "poweroff". Vet du
> vilket det är, Christian?

Kommandona kan man ju ändra i gdmconfig...
"halt" behöver inte betyda att maskinen stängs av rent spänningsmässigt,
bara att den körs ner, dvs stannas. Ofta får man dock ett "Power down"
efter "System halted." om man har ett nyare system, men på äldre system
är ju som bekant "shutdown -h now" bara att maskinen stannas.

"Poweroff" betyder att maskinen förutom ett halt rent spänningsmässigt
stängs av.


> > #: gui/gdmconfig-strings.c:66
> > msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
> > msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"
> >                           ^
> > inget Ww på svenska?
> 
> Nej, "w" är egentligen inte någon svensk bokstav, lika lite som ü
> eller ê. De förekommer i namn och så, men inte i riktiga svenska ord.

Precis. W finns inte i svenska alfabetet. Det visste jag inte heller
till för bara ett par månader sedan...


Ni ska ha stora tack för all hjälp! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.