GNU jwhois

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-02-14 22:18:41

> #: src/gai_strerror.c:70
> msgid "Address family for hostname not supported"
> msgstr "Adressfamiljen stöds inte för värdnamnet"

Det skulle också kunna betyda "Adressfamilj för värdnamn stöds inte".
D.v.s. att syntaxen att använda adressfamilj för värdnamn inte stöds
över huvud taget. Det du skriver ger intrycket av att restriktionen
gäller för just det här värdnamnet.

Men jag vet inte säkert vilket som avses. Har du koden lätt
tillgänglig?

> #: src/gai_strerror.c:72
> msgid "Temporary failure in name resolution"
> msgstr "Temporärt fel i namnuppslagning"

Det är inte fel, men oftast säger man nog "Tillfälligt fel" på
svenska.

> " -n, --no-redirect    deaktivera omdirigering av innehåll\n"
> " -h VÄRD, --host=VÄRD  fråga explicit VÄRD\n"

I orginalet stod flaggorna i bokstavsordning. Det kanske man bör
behålla?

> " -p PORT, --port=PORT  använd portnummer PORT (i samband med VÄRD)\n"

Betyder det "i kombination med VÄRD"? I så fall skulle jag nog
lättare förstå det. Men jag är lite osäker på exakt vad orginalet
betyder.


> #: src/jwhois.c:196
> msgid "fatal error searching for host to query"
> msgstr "allvarligt fel under sökning värd att fråga"

"sökning EFTER" kanske är bättre?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.