gdm2

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-02-14 22:18:36

> #: daemon/gdm.c:202
> msgid ""
> "gdm_config_parse: Xdmcp disabled and no local servers defined. Aborting!"
> msgstr ""
> "gdm_config_parse: Xdmcp avaktiverat och inga lokala servrar är angivna. "
> "Avbryter!"

"Avaktiverat", säger man så?  "Deaktiverat" skulle jag nog sagt.

> #: daemon/display.c:87
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
> "display %s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att starta X-server ett flertal gånger under en kort "
> "tidsperiod, deaktiverar display %s"

"deaktiverar"! :-)

> #: daemon/server.c:329
> msgid "gdm_server_spawn: Error setting TERM to SIG_DFL"
> msgstr "gdm_server_spawn: Fel vid inställning av USR1 till SIG_IGN"

A, a, a!  Läs en gång till!

:-)

> #: daemon/slave.c:862
> msgid "gdm_slave_exec_script: Can't fork script process!"
> msgstr "gdm_slave_exec_script:: Kan inte grena skriptprocessen!"

Dubbla kolon?

> #: daemon/verify-pam.c:150 daemon/verify-pam.c:236
> #, c-format
> msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
> msgstr "Kan inte ändra PAM_TTY till %s"

Det är en liten nyansskillnad med likhetstecken och "till".  Det förra
skulle jag tolkat som att man lägger in "PAM_TTY=...." i miljön eller
dylikt.  Det andra skulle jag tolkat som att den (existerande)
variabeln PAM_TTY skall få nytt värde.

För all del, skillnade kanske inte är så viktig.

> #: gui/gdmlogin.c:1749
> msgid "Please enter your login"
> msgstr "Var vänlig och logga in"

"skriv ditt login(namn)" snarare väl?

> "Var försiktig när du ändrar säkerhetsalternativen, annars kan du bli sårbar "
> "för säkerhetsattacker.\n"

Räcker det inte med "attacker"?

> #: gui/gdmconfig-strings.c:96
> msgid "No."
> msgstr "Nummer"

Det behöver inte vara kort?  I så fall skulle "Nr." vara ok.  Om det
nu inte betyder "Nej." som Jonas kommenterade.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.