GNU jwhois

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-02-13 22:07:55

Egentligen en gammal++ översättning (som jag inte skickat hit
tidigare), men eftersom jag modifierade den för några dagar sedan (lade
till en rad), så låtsas jag att den är färsk och skickar för gruppens
påseende: (Det är ett svensktillverkat program, f.ö)

# Swedish messages for jwhois
# Copyright © 1999,2001
# Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jwhois 2.4\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-28 14:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-02-13 20:10+0100\n"
"Last-Translator: Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/cache.c:140
msgid "invalid expire time"
msgstr "ogiltigt slutdatum"

#: src/cache.c:141
msgid "using defaults"
msgstr "använder standardvärden"

#: src/cache.c:155 src/init.c:189 src/init.c:198
msgid "unable to open"
msgstr "kan ej öppna"

#: src/cache.c:156 src/cache.c:165
msgid "disabling cache"
msgstr "stänger av cache"

#: src/cache.c:164
msgid "unable to store data in database"
msgstr "kan inte lagra data i databasen"

#: src/dns.c:89
msgid "host not found"
msgstr "värden kunde inte hittas"

#: src/gai_strerror.c:70
msgid "Address family for hostname not supported"
msgstr "Adressfamiljen stöds inte för värdnamnet"

#: src/gai_strerror.c:72
msgid "Temporary failure in name resolution"
msgstr "Temporärt fel i namnuppslagning"

#: src/gai_strerror.c:74
msgid "Bad value for ai_flags"
msgstr "Felaktigt värde för ai_flags"

#: src/gai_strerror.c:76
msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
msgstr "Ej korrigerbart fel vid namnuppslagning"

#: src/gai_strerror.c:78
msgid "ai_family not supported"
msgstr "ai_family stöds ej"

#: src/gai_strerror.c:80
msgid "Memory allocation failure"
msgstr "Minnesallokeringsfel"

#: src/gai_strerror.c:82
msgid "No address associated with hostname"
msgstr "Ingen adress är kopplad till värdnamnet"

#: src/gai_strerror.c:84
msgid "Name or service not known"
msgstr "Namn eller service okänd"

#: src/gai_strerror.c:86
msgid "Servname not supported for ai_socktype"
msgstr "Servnamn stöds ej för ai_socktype"

#: src/gai_strerror.c:88
msgid "ai_socktype not supported"
msgstr "ai_socktype stöds ej"

#: src/gai_strerror.c:90
msgid "System error"
msgstr "Systemfel"

#: src/gai_strerror.c:92
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: src/init.c:81
msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc."

#: src/init.c:82
msgid ""
"This program is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY; you may\n"
"redistribute it under the terms of the GNU General Public License."
msgstr ""
"Detta program är fri programvara UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; du kan\n"
"distribuera det under villkoren i GNU General Public License."

#: src/init.c:85
msgid "version"
msgstr "version"

#: src/init.c:89
msgid "Usage: jwhois [OPTIONS] [QUERY]"
msgstr "Användning: jwhois [FLAGGOR] [FRÅGA]"

#: src/init.c:91
msgid ""
" --version        display version number and patch level\n"
" --help         display this help\n"
" -c FILE, --config=FILE use FILE as configuration file\n"
" -h HOST, --host=HOST  explicitly query HOST\n"
" -n, --no-redirect    disable content redirection\n"
" -p PORT, --port=PORT  use port number PORT (in conjunction with HOST)\n"
" -v, --verbose      verbose debug output\n"
msgstr ""
" --version        visa versionsnummer och patchnivå\n"
" --help         visa denna hjälptext\n"
" -c FIL, --config=FIL  använd FIL som konfigurationsfil\n"
" -n, --no-redirect    deaktivera omdirigering av innehåll\n"
" -h VÄRD, --host=VÄRD  fråga explicit VÄRD\n"
" -p PORT, --port=PORT  använd portnummer PORT (i samband med VÄRD)\n"
" -v, --verbose      berättande felsökningsutdata\n"

#: src/init.c:100
msgid ""
" -f, --force-lookup   force lookup even if the entry is cached\n"
" -d, --disable-cache   disable cache functions\n"
msgstr ""
" -f, --force-lookup   framtvinga uppslagning även om posten finns i "
"cache\n"
" -d, --disable-cache   stäng av cachefunktionaliteten\n"

#: src/init.c:103
msgid "Report bugs to bug-jwhois@gnu.org"
msgstr ""
"Rapportera fel till <bug-jwhois@gnu.org>\n"
"Skicka anmärkningar på översättningen till <peter@softwolves.pp.se>"

#: src/init.c:166
msgid "invalid port number"
msgstr "felaktigt portnummer"

#: src/jconfig.c:208 src/jconfig.c:230 src/jconfig.c:284 src/jconfig.c:341
#: src/jwhois.c:166
msgid "error allocating memory"
msgstr "fel vid allokering av minne"

#: src/jconfig.c:238 src/jconfig.c:292
msgid "string out of bounds on line"
msgstr "sträng utanför gränserna på rad"

#: src/jconfig.c:264
msgid "end of file looking for '\"' on line"
msgstr "filslut då '\"' förväntades på rad"

#: src/jconfig.c:321
msgid "unexpected end of file on line"
msgstr "oväntat filslut på rad"

#: src/jconfig.c:380
msgid "multiple keys on line"
msgstr "multipla nycklar på rad"

#: src/jconfig.c:390
msgid "missing key on line"
msgstr "saknad nyckel på rad"

#: src/jwhois.c:98
msgid "error creating socket"
msgstr "fel vid skapande av uttag (socket)"

#: src/jwhois.c:196
msgid "fatal error searching for host to query"
msgstr "allvarligt fel under sökning värd att fråga"

#: src/jwhois.c:207
msgid "error reading cache"
msgstr "fel vid läsning av cache"

#: src/jwhois.c:212
msgid "cached"
msgstr "cachad"

#: src/jwhois.c:232
msgid "error reading data from"
msgstr "fel vid läsning av data från"

#: src/jwhois.c:252
msgid "error writing to cache"
msgstr "fel vid skrivning till cache"

#: src/lookup.c:101
msgid "invalid netmask on line"
msgstr "ogiltig nätmask på rad"

#: src/lookup.c:366 src/lookup.c:370
msgid "redirected to"
msgstr "omdirigerad till"

#~ msgid "Copyright (C) 1999 Jonas Öberg"
#~ msgstr "Copyright © 1999 Jonas Öberg"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.