Re: "flanger" vad är det? (Handlar om ljudhantering.)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-12 22:08:28

Göran Uddeborg wrote:
> Du menar att jag inte ens skall översätta "delay" till fördröjning?
> Är det verkligen rätt?  Jag menar, i datorvärlden är det många som
> använder engelska termer rutinartat, men vi försöker ändå översätta
> till svenska så gott det går.  Blir det inte inkonsekvent om jag inte
> försöker översätta musiktekniktermerna också, åtminstone de som går?

Min personliga åsikt är att det nog är väldigt få som inte förstår vad
"fördröjning" är, oavsett sammanhang.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.