Re: apacheconf #2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-11 23:55:11

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: src/ApacheGizmo.py:917
> > N msgid "Not Found"
> > N msgstr "Inte hittad"
> 
> Vad handlar det om?  (Jag är bara orolig att det skulle varit
> "hittat".  Meddelandet efter talar ju t.ex. om "dokument".)

Du har en poäng. Jag ändrar till "hittad" till "hittat".


> >   #: src/ApacheGizmo.py:923
> > N msgid "The requested resource is no longer available at this server."
> > N msgstr "Den begärda resursen är inte längre tillgänglig på servern."
> 
> Eller "denna server" om man vill vara mer ordagrann.

Det hade jag från början, sedan tyckte någon på IRC (kommer inte ihåg
vem) att "servern" var bättre. Orkar inte ändra tillbaka allt nu...


> >   #: src/ApacheGizmo.py:925
> > N msgid "Precondition Failed"
> > N msgstr "Bivillkor misslyckades"
> 
> Inte fel, men jag skulle nog sagt "förutsättning" istället.

Ja, "förutsättning" är mycket bättre. Tack!


> >   #: src/ApacheGizmo.py:929
> > N msgid "Requested Range Not Satisfiable"
> > N msgstr "Begärt intervall är inte tillfredsställande"
> 
> "går ej att uppfylla" kanske låter bättre, eller vad tycker du?

Ändrar till "går inte att uppfylla". Tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.