Re: Ny install

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2001-01-19 09:24:02

>  #: ../exception.py:92
> N msgid ""
> N "Your system's state has been successfully written to the floppy. Your
> system "
> N "will now be reset."
> N msgstr ""
> N "Ditt systemtillstånd har skrivits till disketten. Ditt system kommer
> nu att "
> N "startas om."
> N 

Det här låter nästan som om det är min sjukjournal som sparats på diskett.
Kanske "Systemets tillstånd ..."?

>  #: ../fstab.py:65
> N msgid ""
> N "The following partitions are newly created, but you have chosen not to
> "
> N "format them. This will probably cause an error later in the
> install.\n"
> N "\n"
> N msgstr ""
> N "Följande partitioner har skapats nyligen, men du har valt att inte
> formatera "
> N "dem. Detta kommer troligtvis att orsaka ett fel senare under "
> N "installationen.\n"

"newly created" och "skapats nyligen" betyder inte samma sak tycker jag.

"Följande partitioner har skapats, men du har valt att inte form..."
kanske?

>  #: ../fstab.py:73
> N msgid ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "Press OK to continue, or Cancel to go back and select these partitions
> to be "
> N "formatted (RECOMMENDED)."
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "\n"
> N "Tryck OK för att fortsätta, eller Avbryt för att gå tillbaka och välja
> att "
> N "dessa partitioner formateras (REKOMMENDERAS)."


"... välja att formatera dessa partitioner"


> N 
>  #: ../fstab.py:74
> N msgid "Warning"
> N msgstr "Varning"

Achtung!

>  #: ../gui.py:306 ../text.py:955
>  msgid ""
>  "Please insert a floppy now. All contents of the disk will be erased,
> so "
>  "please choose your diskette carefully."
>  msgstr ""
>  "Var vänlig och sätt i en diskett nu. Allt innehåll på disketten kommer
> att "
> G "raderas, så var noga med valet av diskett."
> N "tas bort, så var noga med valet av diskett."

Är inte det brukliga uttrycket "var vänlig sätt i en diskett"? (eller "var
god" som jag föredrar).
Min variant kanske är talspråk? Jag har nog aldrig hört "var vänlig och"
användas (även om det är grammatiskt korrekt och blablabla), men så bor
jag ju också här på framsidan av landet. Vad säger ni andra som bor på
baksidan? ;)

>  #: ../gui.py:567 ../gui.py:839
> N msgid "Release Notes"
> N msgstr "Utgåvenoteringar"
> N 

Det låter inte riktigt bra. Jag kommer tyvärr inte på något bättre.

>  #: ../image.py:59
>  msgid "Transferring install image to hard drive..."
> G msgstr "Överför installationsavbildsfilen till hårddisken..."
> N msgstr "Överför installationsavbilden till hårddisken..."

Ja! Hurra! Bra! Avbilden är mycket finare.

/r

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.