Re: Ny install

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-19 23:06:34

> Är inte det brukliga uttrycket "var vänlig sätt i en diskett"? (eller "var
> god" som jag föredrar).
> Min variant kanske är talspråk? Jag har nog aldrig hört "var vänlig och"
> användas (även om det  är grammatiskt korrekt och blablabla), men så bor
> jag ju också här på framsidan av landet. Vad säger ni andra som bor på
> baksidan? ;)

Är det mig du menar? :-)  Jag vet inte säkert, eftersom jag inte vet
var du bor.

Jag brukar nog inte använda "var vänlig" alls så mycket :-).  Men när
jag gör det så kan jag nog säga både med och utan "och" (eller "å" som
det blir i talspråk).

> >   #: ../image.py:59
> >   msgid "Transferring install image to hard drive..."
> > G msgstr "Överför installationsavbildsfilen till hårddisken..."
> > N msgstr "Överför installationsavbilden till hårddisken..."
> 
> Ja! Hurra! Bra! Avbilden är mycket finare.

För att kanske förtydliga min kommentar i förra brevet så håller jag
med om detta.  Men i vissa lägen blir "avbild" också konstigt, och det
kanske skulle gå att förkorta till "bild".  I det här fallet skulle
det gå utmärkt enligt min enkla mening.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.