Re: Ny install

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-19 11:13:44

Richard Hult wrote:
> >   #: ../exception.py:92
> > N msgid ""
> > N "Your system's state has been successfully written to the floppy. Your
> > system "
> > N "will now be reset."
> > N msgstr ""
> > N "Ditt systemtillstånd har skrivits till disketten. Ditt system kommer
> > nu att "
> > N "startas om."
> 
> Det här låter nästan som om det är min sjukjournal som sparats på diskett.
> Kanske "Systemets tillstånd ..."?

Ja. Tack!


> >   #: ../fstab.py:65
> > N msgid ""
> > N "The following partitions are newly created, but you have chosen not to
> > "
> > N "format them. This will probably cause an error later in the
> > install.\n"
> > N "\n"
> > N msgstr ""
> > N "Följande partitioner har skapats nyligen, men du har valt att inte
> > formatera "
> > N "dem. Detta kommer troligtvis att orsaka ett fel senare under "
> > N "installationen.\n"
> 
> "newly created" och "skapats nyligen" betyder inte samma sak tycker jag.
> 
> "Följande partitioner har skapats, men du har valt att inte form..."
> kanske?

Kanske det ja. "nyligen" är väl ganska underförstått här.


> >   #: ../fstab.py:73
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "\n"
> > N "Press OK to continue, or Cancel to go back and select these partitions
> > to be "
> > N "formatted (RECOMMENDED)."
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "\n"
> > N "Tryck OK för att fortsätta, eller Avbryt för att gå tillbaka och välja
> > att "
> > N "dessa partitioner formateras (REKOMMENDERAS)."
> 
> "... välja att formatera dessa partitioner"

Bra! Tack!


> > N
> >   #: ../fstab.py:74
> > N msgid "Warning"
> > N msgstr "Varning"
> 
> Achtung!

Eller "Attention - Water comes!". Vilken låt?


> >   #: ../gui.py:306 ../text.py:955
> >   msgid ""
> >   "Please insert a floppy now. All contents of the disk will be erased,
> > so "
> >   "please choose your diskette carefully."
> >   msgstr ""
> >   "Var vänlig och sätt i en diskett nu. Allt innehåll på disketten kommer
> > att "
> > G "raderas, så var noga med valet av diskett."
> > N "tas bort, så var noga med valet av diskett."
> 
> Är inte det brukliga uttrycket "var vänlig sätt i en diskett"? (eller "var
> god" som jag föredrar).
> Min variant kanske är talspråk? Jag har nog aldrig hört "var vänlig och"
> användas (även om det  är grammatiskt korrekt och blablabla), men så bor
> jag ju också här på framsidan av landet. Vad säger ni andra som bor på
> baksidan? ;)

Det här har jag funderat på en del.
1) Jag vet att "var vänlig gör så" förekommer
men
2) Inte många jag känner använder det, utan använder "var vänlig och gör
så" om de i något läge behöver vara artiga (förskolläraren säger t.ex.
"var nu så vänlig och drick upp din mjölk!")
3) och:et gör meningsbruket något mindre kryptiskt, IMHO
4) alternativet med "och" är det jag hittade i form av exempel i
ordlistan

Jag ser naturligtvis fram emot fler synpunkter för/emot.


> >   #: ../image.py:59
> >   msgid "Transferring install image to hard drive..."
> > G msgstr "Överför installationsavbildsfilen till hårddisken..."
> > N msgstr "Överför installationsavbilden till hårddisken..."
> 
> Ja! Hurra! Bra! Avbilden är mycket finare.

Ok. =)

Du ska ha tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/install.sv.po
Titta gärna igenom hela om du har lust =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.