Re: Förslag till ändringar i rpm

From: Mikael Hallendal (micke_at_hallendal.net)
Date: 2000-12-29 23:28:53

Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:

> Göran Uddeborg wrote:
> 
> >> * Som översättning för "specify" används "specifiera". Jag tycker att
> >> ordet "ange" är enklare, och brukar använda det som översättning för
> >> "specify" där det är likvärdigt.
> > Jag gick igenom och ändrade på de ställen där jag tyckte det gick. I
> 
> > några fall översätter jag med "använda", som i
> >   msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
> 
> >   msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"
> > Tycker du att jag skall ändra till "ange" där också? Jag tycker nog
> 
> > att "använda" passar bra i det här fallet, men båda orden är tänkbara.
> 
> Ja, båda passar väl lika bra där. Jag vet faktiskt inte vilket jag föredrar. Följ du
> ditt hjärta :-)

Håller med dig Göran att "använda" passar bättre i ovan nämnda fall. "ange"
är också bättre än "specifisera" på de ställen de är liktydigt.

Med Vänliga Hälsningar
Mikael Hallendal

-- 
+------------------------------------
| email  : micke@hallendal.net
| sms   : micke.mobil@hallendal.net
| PGP-key : www.hallendal.net/~micke/mikhal.txt
+------------------------------------------------------
| "Light travels faster than sound. That's why some 
| people appear bright until you hear them speak"
+------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.