Re: Förslag till ändringar i rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-01 22:55:21

> Håller med dig Göran att "använda" passar bättre i ovan nämnda fall. "ange"
> är också bättre än "specifisera" på de ställen de är liktydigt.

Jag har gjort så nu.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.