Re: rpm, fråga (om)

From: Jan Djärv (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-29 20:06:42

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > > msgid "query of %s failed\n"
> > > msgstr "fråga om %s misslyckades\n"
> > >
> > > msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
> > > msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"
> >
> > Jag har lite svårt att förstå dessa även på engelska :-) Har det med databasfrågor att
> > göra? Är "%s" och "spec-fil %s" själva frågan eller det som motsvarar en databas?
> 
> Det är i första fallet en RPM-fil, i det andra fallet en
> specifikationsfil, som man angivit som källa för en fråga.
> (Specifikationsfil, för de som inte kan RPM, men ändå vill veta, är en
> fil där man beskriver ett paket. Den innehåller namn, versionsnummer,
> beskrivning, kommandon som behövs för att kompilera/motsvarande, och
> lite annat i den stilen. När man gör ett rpm-paket använder rpm en
> sådan fil som beskrivning för hur det skall byggas.)
> 
> Jag tror jag enklast visar med ett litet exempel:
> 
>   uebn> rpm -qp /usr/src/redhat/SRPMS/stickers-0.1.3-4.src.rpm
>   stickers-0.1.3-4
>   uebn> rpm -qp Tux.scene
>   Tux.scene verkar inte vara ett RPM-paket
>   fråga om Tux.scene misslyckades
> 
> respektive
> 
>   uebn> rpm -q --specfile /usr/src/redhat/SPECS/efax-0.8a.spec
>   efax-0.8a-11
>   uebn> rpm -q --specfile Tux.scene
>   rad 1: Okänd tagg: @background tuxbg.png d 321,494
>   fråga om spec-fil Tux.scene misslyckades, kan inte parsa

Fråga om verkar i såfall bra. Ett alternativ jag kan tänka mig är fråga efter.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.