Re: Ny rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-26 12:27:36

> "lista med makrofiler" kanske

Ok.

> Jag vaknade på den petiga sidan idag... så jag tycker du kan skriva
> punkterna direkt efter, utan mellanslag =)

Nja, Svenska skrivregler, punkt 162, håller inte med dig där.

> Med risk för att vara riktigt jobbig så tycker jag överallt där det är
> underförstått att man talar om ett visst exemplar av något kan man använda
> bestämd form på svenska. Anledningen till att man inte gör det på engelska
> är väl (vad jag tror) mest att "the" är underförstått. Bestämd form på
> svenska är sällan underförstådd, utan det låter mest konstigt utan.

Ett gränsfall vi diskuterat förut. Jag tycker att man i en tänkt
uppräkning vill se

sh-2.04$ rpm -U *.rpm
paket glibc är för en annnan arkitektur
paket glibc-devel är för ett annat operativsystem
paket glibc-profile är redan installerat
sh-2.04$ 

> "titta, där går tåget" har lite annan betydelse än "titta, där går
> tåg" på en järnvägsstation och man precis har missat tåget... :-)

Om det bara är frågan om ett bestämt tåg ja. Men nu är det ett
namngivet tåg ur en mängd. Man talar kanske inte om tåg på det sättet
så ofta i dagligt tal, men för bussar och flygningar (flight) gör man
det:

	Buss 312 går till Marstrand.
	GL-Express grön är tio minuter försenad.

(Här i Göteborgsregionen har vi vissa busslinjer som har färger
istället för nummer.)

	 Flygning SK 123 har redan avgått.

(Eller "Flight SK 123 ...".)

> Jag avstår i fortsättningen av detta från att kommentera bestämd form, men
> det bara av praktiska skäl. Men, som sagt, jag tycker att "paket" på
> många ställen kan bytas ut mot "paketet".

Vi försökte tidigt enas om en gemensam standard i det här fallet. Din
version vann då med knapp marginal, vill jag minnas. Och jag försökte
följa den regeln.

Men allteftersom översättare har kommit och gått så har skillnaden
dykt upp igen. Det verkar vara ett fall där det finns två olika
åsikter, ingen som är har självklart rätt. Så på senare tid har jag
låtit regeln att översättaren har sista ordet gälla i det här fallet.
Och när det gäller rpm är ju jag översättare! :-)

> N msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
> N msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"
> 
> Jamen titta, där fanns lite bestämd form i alla fall! Kanske ett argument
> för att använda bestämd form som regel i dessa sammanhang och inte bara
> sporadiskt?

Säkert en kvarleva från den tiden när jag försökte rätta mig efter
listans majoritetsbeslut i det här fallet. Jag ändrar så att det blir
konsistent. (Gissa hur! :-)

> N msgid "Preparing packages for installation..."
> N msgstr "Förbereder paket för installation"
> 
> Varför inga punkter?

Ren miss.

> msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
> msgstr "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
> 
> Du brukar ju normalt vara förtjust i ©... jag delar numera denna
> förtjusning och sprider dess evangelium överallt... så varförr inte
> använda © här?

:-) Självklart!

> msgid "send stdout to <cmd>"
> msgstr "skicka stdut till <kommando>"
> 
> Brukar du inte skriva ut "standard ut"?

Jodå.

> #: rpm.c:334
> msgid "query all packages"
> msgstr "fråga om alla paket"
> 
> #: rpm.c:338
> msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
> msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"
> 
> Jag tycker att "fråga om" kan vara befogat när man frågar rpmdatabasen...
> men när man frågar ett enskilt paket är det väl paketet man frågar? I
> andra fallet tycker jag alltså kanske att man kunnat använda "fråga
> (oinstallerat) paket".
> Kommentarer?

Hmm, kanske, jag är lite tveksam. Det tillkommer ju någon aspekt man
frågar om (fillistning, behov, källrpm, eller något annat). Det finns
ju fler fall

  msgid "query package owning <file>"
  msgstr "fråga om paket som äger <fil>"

  msgid "query packages triggered by <pkg>"
  msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"

I övriga fall talar man om vilket paket man ställer någon (separat
angiven) fråga om, inte vilken informationskälla man frågar. (Frågan
ställs mycket riktigt till databasen i de fallen.) Blir det inte
konstigt om man i det oinstallerade fallet talar om källan för
informationen, istället för vilket paket man frågar om? Även om det
råkar sammanfalla just då.

De här meddelandena kommer dessutom direkt efter varandra.

> msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
> msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."
> 
> Kan man inte skriva ut "plattform"? "plattform1...plattformN"

Jodå. Jag ändrar.

>     e?

Visst.

> msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
> msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"
> 
> Var kom "läge" ifrån? Originalet har inte det och jag tror inte det blir
> otydligare utan.

Ja, du, säg det. Möjligen någon klipp-och-klistra någon gång. Jag
bryr mig inte om att rota i mina versionsfiler, utan rättar bara.

> msgid "syntax error while parsing =="
> msgstr "syntaxfel vid parsning av =="
> 
> Jag brukar översätta "parsing" med "tolkning". Kommentarer?
> Om du väljer att ändra, glöm inte ändra på alla andra ställen i filen.

Lite gränsfall, kan nog ibland bli otydligt. Men den här gången gör
jag som du vill.

> msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
> msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"
> 
> Jag tycker översättningen har en lite annan tydelse än originalet här.
> "Filnamn med version inte tillåtet" kanske?

Ja, det är bättre.

> #, c-format
> msgid "closed db file    %s\n"
> msgstr "stängde db fil    %s\n"
> 
> #: lib/db1.c:391
> #, c-format
> msgid "removed db file    %s\n"
> msgstr "tog bort db-fil    %s\n"
> 
> Viss inkonsistens i bindestreckandet.

En miss av mig.

> msgid "running preinstall script (if any)\n"
> msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"
> 
> instAllation

Det var andra a:et jag missat. :-) Men tack ändå!

> msgid "(no state)  "
> msgstr "(ej tillstnd) "
> 
> ååååååååååh! :-)

Vad gör man? Det får inte ta fler tecken, och skall vara en blank på
slutet?

> #: lib/query.c:301 lib/query.c:344
> msgid "package has neither file owner or id lists"
> msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"
> 
> Titta här är "paketet" i bestämd form som jag vill ha det =)

Men här kommer inte paketets namn direkt efteråt. Så här ÄR det ett
bestämt paket det handlar om. Till skillnad mot de andra fallen, där
man angav namnet för att tala om vilket paket eller vilken fil det
handlade om.


> msgid "open of %s failed: %s\n"
> msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"
> 
> misslyckades _med att_ öppna?

Ok då.

> msgid "old format source packages cannot be queried\n"
> msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"
> 
> Jag brukar gilla ej -> inte.

Ok då.

> msgid "Incomplete default line at %s:%d"
> msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"
> 
> msgid "Too many args in default line at %s:%d"
> msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"
> 
> Skönsfall??? Är inte "standard" vanligare?

Jo, (tyvärr). Åtminstone när inte "standard" kan missförstås på något
annat sätt. Och det gäller kanske här om man säger
"standardvärdesrad" snarare än "standardrad", så det får det väl bli.

> Kanske snyggare om man skriver PGP-kontroll resp. GPG-kontroll?

Ja.

> Dessutom
> undrar jag om två inledande blanksteg brukar användas på svenska... det
> kanske det gör, jag är nog vimsig isf?

Det är inte så VANLIGT som på engelska. Personligen tycker jag det är
en fördel. Är det direkt fel?

> msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
> msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"
> 
> "användes inte" är kanske enklare är "var inte använd".

Javisst.

> msgid "fatal error: "
> msgstr "fatalt fel: "
> 
> Någon föreslog "ödesdiger" som översättning för "fatal", och jag och
> norpan tyckte det var bra (den finns i gnome-ordlistan nu).

Ok, det kan jag ansluta mig till.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.