Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-26 16:20:19

Göran Uddeborg wrote:

>> Jag vaknade på den petiga sidan idag... så jag tycker du kan skriva
>> punkterna direkt efter, utan mellanslag =)
> 
> Nja, Svenska skrivregler, punkt 162, håller inte med dig där.

Där ser man. :)
Jag tycker ändå att punkterna bör placeras direkt efter dock... Det blir 
mer lättläst enligt min mening, eftersom man normalt placerar punkt, 
utropstecken och frågetecken direkt efter.


>> Med risk för att vara riktigt jobbig så tycker jag överallt där det är
>> underförstått att man talar om ett visst exemplar av något kan man använda
>> bestämd form på svenska. Anledningen till att man inte gör det på engelska
>> är väl (vad jag tror) mest att "the" är underförstått. Bestämd form på
>> svenska är sällan underförstådd, utan det låter mest konstigt utan.
> 
> Ett gränsfall vi diskuterat förut. Jag tycker att man i en tänkt
> uppräkning vill se
> 
> sh-2.04$ rpm -U *.rpm
> paket glibc är för en annnan arkitektur
> paket glibc-devel är för ett annat operativsystem
> paket glibc-profile är redan installerat
> sh-2.04$ 

Jag håller inte med. Alla jag känner som någonsin har diskuterat paket 
(både den där onamngivna formen som man får på julafton och den där 
namngivna varianten som man använder om man utnyttjar i form av 
pakethanteringssystem) använder bestämd form för namngivna paket. Dvs 
"Nej, paketet glibc-devel har jag inte installerat, skulle jag det?" och 
inte "Nej, paket glibc-devel har jag inte installerat, skulle jag det?". 
Alltså samma situation som "Hunden Buster beställde massa spaghetti med 
frikadeller och ville inte ha ben" och inte "Hund Buster beställde massa 
spaghetti med frikadeller och ville inte ha ben".


>> "titta, där går tåget" har lite annan betydelse än "titta, där går
>> tåg" på en järnvägsstation och man precis har missat tåget... :-)
> 
> Om det bara är frågan om ett bestämt tåg ja. Men nu är det ett
> namngivet tåg ur en mängd. Man talar kanske inte om tåg på det sättet
> så ofta i dagligt tal, men för bussar och flygningar (flight) gör man
> det:
> 
> 	Buss 312 går till Marstrand.
> 	GL-Express grön är tio minuter försenad.
> 
> (Här i Göteborgsregionen har vi vissa busslinjer som har färger
> istället för nummer.)
> 
> 	 Flygning SK 123 har redan avgått.
> 
> (Eller "Flight SK 123 ...".)

Men exemplen ovan handlar om bestämning, och bestämningen är inte ett 
namn i dina exempel. När det bara handlar om bestämning kan man göra så 
(men tex. "Flygningen SK 123 har redan avgått" resp. svengelskan 
"Flighten SK 123 har redan avgått" är i min erfarenhet minst lika 
vanliga i dagligt tal som dina exempel).

När det gäller paket i pakethanteringssystem är det annorlunda. Här 
handlar det verkligen om namn, och inte bara enkla bestämningar. 
PaketNAMN. Lika lite som man säger "Syrsa Benjamin" säger man alltså 
"paket glibc-devel". Man säger "Syrsan Benjamin" respektive "paketet 
glibc-devel", "Hunden Pluto" och inte "Hund Pluto", "Landet Ecuador" och 
inte "Land Ecuador", och så vidare.

Att man ofta skriver namnen med bara gemener gör de inte till mindre 
namn för det, det är ju bara en konvention.


>> Jag avstår i fortsättningen av detta från att kommentera bestämd form, men
>> det bara av praktiska skäl. Men, som sagt, jag tycker att "paket" på
>> många ställen kan bytas ut mot "paketet".
> 
> Vi försökte tidigt enas om en gemensam standard i det här fallet. Din
> version vann då med knapp marginal, vill jag minnas. Och jag försökte
> följa den regeln.
> 
> Men allteftersom översättare har kommit och gått så har skillnaden
> dykt upp igen. Det verkar vara ett fall där det finns två olika
> åsikter, ingen som är har självklart rätt. Så på senare tid har jag
> låtit regeln att översättaren har sista ordet gälla i det här fallet.
> Och när det gäller rpm är ju jag översättare! :-)

Ja, men problemet återuppstår ju när man ska försöka komma överens om 
gemensam stil på översättningar. Det problemet har vi ju med rpm, som 
ska passa in med resten av översättningarna av Red Hat... ;-)
(och för all del alla andra översättningar också; Translation Project, 
GNOME, mm)


>> N msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
>> N msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"
>> 
>> Jamen titta, där fanns lite bestämd form i alla fall! Kanske ett argument
>> för att använda bestämd form som regel i dessa sammanhang och inte bara
>> sporadiskt?
> 
> Säkert en kvarleva från den tiden när jag försökte rätta mig efter
> listans majoritetsbeslut i det här fallet. Jag ändrar så att det blir
> konsistent. (Gissa hur! :-)

Om jag gissar att du rättar på fel sätt, vinner jag ett pris då?

Som du kanske inser så tycker jag att det är fel att inte använda 
bestämd form här.
Det skär i mitt hjärta varje gång jag tvingas se det i rpm (ser detta 
inte i några andra översättningar som tur är) men att gå så långt som 
att frångå att använda just svenska översättningen av rpm tycker jag är 
lite väl drastiskt, för att inte tala om opraktiskt. Det är synd, tycker 
jag.


>> #: rpm.c:334
>> msgid "query all packages"
>> msgstr "fråga om alla paket"
>> 
>> #: rpm.c:338
>> msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
>> msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"
>> 
>> Jag tycker att "fråga om" kan vara befogat när man frågar rpmdatabasen...
>> men när man frågar ett enskilt paket är det väl paketet man frågar? I
>> andra fallet tycker jag alltså kanske att man kunnat använda "fråga
>> (oinstallerat) paket".
>> Kommentarer?
> 
> Hmm, kanske, jag är lite tveksam. Det tillkommer ju någon aspekt man
> frågar om (fillistning, behov, källrpm, eller något annat). Det finns
> ju fler fall
> 
>   msgid "query package owning <file>"
>   msgstr "fråga om paket som äger <fil>"
> 
>   msgid "query packages triggered by <pkg>"
>   msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"
> 
> I övriga fall talar man om vilket paket man ställer någon (separat
> angiven) fråga om, inte vilken informationskälla man frågar. (Frågan
> ställs mycket riktigt till databasen i de fallen.) Blir det inte
> konstigt om man i det oinstallerade fallet talar om källan för
> informationen, istället för vilket paket man frågar om? Även om det
> råkar sammanfalla just då.
> 
> De här meddelandena kommer dessutom direkt efter varandra.

Visst, det är nog både konstigt och opraktiskt. Jag reagerade bara på 
den förekomsten där man ställer en fråga direkt till paketet, och kallar 
det för att "fråga om paketet". Låter ungefär som om jag skulle fråga 
dig om vädret i Göteborg och jag kallade det för att jag "frågade om 
Göran" i stället för att jag "frågade Göran".

Det problemet har inte engelskan... men som du säger, det blir nog 
jobbigt och knepigt att göra en kanske något mer språkfilosofiskt 
korrekt översättning i ett av fallen här.


>> msgid "syntax error while parsing =="
>> msgstr "syntaxfel vid parsning av =="
>> 
>> Jag brukar översätta "parsing" med "tolkning". Kommentarer?
>> Om du väljer att ändra, glöm inte ändra på alla andra ställen i filen.
> 
> 
> Lite gränsfall, kan nog ibland bli otydligt. Men den här gången gör
> jag som du vill.

I de flesta fall kan nog "tolkning" användas i stället för "parsning" 
utan risk för missförstånd. Kanske en kandidat för ordlistan?


>> msgid "(no state)  "
>> msgstr "(ej tillstnd) "
>> 
>> ååååååååååh! :-)
> 
> Vad gör man? Det får inte ta fler tecken, och skall vara en blank på
> slutet?

Ååååååååååh! Ber om ursäkt. :-D


>> #: lib/query.c:301 lib/query.c:344
>> msgid "package has neither file owner or id lists"
>> msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"
>> 
>> Titta här är "paketet" i bestämd form som jag vill ha det =)
> 
> Men här kommer inte paketets namn direkt efteråt. Så här ÄR det ett
> bestämt paket det handlar om. Till skillnad mot de andra fallen, där
> man angav namnet för att tala om vilket paket eller vilken fil det
> handlade om.

Men varför skulle detta vara okej, men inte när ett namn är efter? Ett 
namn är som regel INTE en ersättning för bestämd form (jfr "hunden Pluto").


>> Dessutom
>> undrar jag om två inledande blanksteg brukar användas på svenska... det
>> kanske det gör, jag är nog vimsig isf?
> 
> Det är inte så VANLIGT som på engelska. Personligen tycker jag det är
> en fördel. Är det direkt fel?

Nej, självklart inte. Däremot har jag noterat vissa problem med 
exempelvis specs.sv.po som vi båda översätter. Där skriver jag med bara 
ett inledande mellanslag som inledning på ny mening, och du med två. Det 
ger viss inkonsistens.


>> msgid "fatal error: "
>> msgstr "fatalt fel: "
>> 
>> Någon föreslog "ödesdiger" som översättning för "fatal", och jag och
>> norpan tyckte det var bra (den finns i gnome-ordlistan nu).
> 
> Ok, det kan jag ansluta mig till.

Finns det i din ordlista nu? =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.