Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-23 23:22:03

Hej!


 #: rpm.c:788
N msgid "Use --macros with a colon separated list of macro files to read.\n"
N msgstr "Använd --macros med en kolonseparerad lista av makrofiler att
läsa.\n"

"lista med makrofiler" kanske


 #: lib/cpio.c:1268
N msgid "MD5 sum mismatch"
N msgstr "MD5-summa stämmer inte"

Det är väl en specifik MD5-summa man talar om? Bestämd form?


 #: lib/depends.c:1819
N msgid "========== continuing tsort ...\n"
N msgstr "========== fortsätter med tsort ...\n"

Jag vaknade på den petiga sidan idag... så jag tycker du kan skriva
punkterna direkt efter, utan mellanslag =)


N msgid "package %s is for a different architecture"
N msgstr "paket %s är för en annan arkitektur"

Ett specifikt paket är det väl? Bestämd form?


N msgid "package %s is for a different operating system"
N msgstr "paket %s är för ett annat operativsystem"

dito


N msgid "package %s is already installed"
N msgstr "paket %s är redan installerat"

samma


N msgid "path %s in package %s is not relocateable"
N msgstr "sökväg %s i paket %s är inte relokerbar"

Samma fenomen här. "sökvägen", "paketet".
Med risk för att vara riktigt jobbig så tycker jag överallt där det är
underförstått att man talar om ett visst exemplar av något kan man använda
bestämd form på svenska. Anledningen till att man inte gör det på engelska
är väl (vad jag tror) mest att "the" är underförstått. Bestämd form på
svenska är sällan underförstådd, utan det låter mest konstigt utan.

"titta, där går tåget" har lite annan betydelse än "titta, där går
tåg" på en järnvägsstation och man precis har missat tåget... :-)

Jag avstår i fortsättningen av detta från att kommentera bestämd form, men
det bara av praktiska skäl. Men, som sagt, jag tycker att "paket" på
många ställen kan bytas ut mot "paketet".


N msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s and %s"
N msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s och %s"

Jamen titta, där fanns lite bestämd form i alla fall! Kanske ett argument
för att använda bestämd form som regel i dessa sammanhang och inte bara
sporadiskt?


 #: lib/rpminstall.c:145
N msgid "Preparing packages for installation..."
N msgstr "Förbereder paket för installation"

Varför inga punkter?


#: rpm.c:200 rpmqv.c:284
msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
msgstr "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"

Du brukar ju normalt vara förtjust i ©... jag delar numera denna
förtjusning och sprider dess evangelium överallt... så varförr inte
använda © här?


#: rpm.c:301 rpmqv.c:411
msgid "send stdout to <cmd>"
msgstr "skicka stdut till <kommando>"

Brukar du inte skriva ut "standard ut"?


#: rpm.c:334
msgid "query all packages"
msgstr "fråga om alla paket"

#: rpm.c:338
msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"

Jag tycker att "fråga om" kan vara befogat när man frågar rpmdatabasen...
men när man frågar ett enskilt paket är det väl paketet man frågar? I
andra fallet tycker jag alltså kanske att man kunnat använda "fråga
(oinstallerat) paket".
Kommentarer?


#: rpm.c:492 rpmqv.c:612
msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."

Kan man inte skriva ut "plattform"? "plattform1...plattformN"


#: rpm.c:533 rpmqv.c:503
msgid ""
"set the file owner and group to those in the package database using the same "
"package specification options as -q"
msgstr ""
"sätt filägare och -grupp till de i paketdatabasen med samma "
"paketspcifikationsflaggor som -q"

    ^
    e?


#: rpm.c:884 rpmqv.c:1067
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"

Var kom "läge" ifrån? Originalet har inte det och jag tror inte det blir
otydligare utan.


#: build/expression.c:208
msgid "syntax error while parsing =="
msgstr "syntaxfel vid parsning av =="

Jag brukar översätta "parsing" med "tolkning". Kommentarer?
Om du väljer att ändra, glöm inte ändra på alla andra ställen i filen.


#: build/parseReqs.c:142
#, c-format
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"

Jag tycker översättningen har en lite annan tydelse än originalet här.
"Filnamn med version inte tillåtet" kanske?


#: lib/db1.c:388
#, c-format
msgid "closed db file    %s\n"
msgstr "stängde db fil    %s\n"

#: lib/db1.c:391
#, c-format
msgid "removed db file    %s\n"
msgstr "tog bort db-fil    %s\n"

Viss inkonsistens i bindestreckandet.


#: lib/install.c:1055
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

instAllation


#: lib/query.c:284
msgid "(no state)  "
msgstr "(ej tillstnd) "

ååååååååååh! :-)


#: lib/query.c:301 lib/query.c:344
msgid "package has neither file owner or id lists"
msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"

Titta här är "paketet" i bestämd form som jag vill ha det =)


#. XXX Fstrerror
#: lib/query.c:504
#, c-format
msgid "open of %s failed: %s\n"
msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"

misslyckades _med att_ öppna?


#: lib/query.c:522
msgid "old format source packages cannot be queried\n"
msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"

Jag brukar gilla ej -> inte.


#: lib/rpmrc.c:359
#, c-format
msgid "Incomplete default line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"

#: lib/rpmrc.c:364
#, c-format
msgid "Too many args in default line at %s:%d"
msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"

Skönsfall??? Är inte "standard" vanligare?


#: lib/signature.c:501 lib/signature.c:563
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde inte köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över
PGPkontroll."

#: lib/signature.c:636
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde inte köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över
GPGkontroll."

Kanske snyggare om man skriver PGP-kontroll resp. GPG-kontroll? Dessutom
undrar jag om två inledande blanksteg brukar användas på svenska... det
kanske det gör, jag är nog vimsig isf?


#: rpmio/macro.c:721
msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"

"användes inte" är kanske enklare är "var inte använd".


#. !< RPMLOG_EMERG
#: rpmio/rpmlog.c:83 rpmio/rpmlog.c:84 rpmio/rpmlog.c:85
msgid "fatal error: "
msgstr "fatalt fel: "

Någon föreslog "ödesdiger" som översättning för "fatal", och jag och
norpan tyckte det var bra (den finns i gnome-ordlistan nu).Göran, om du vill ha en komplett fil med alla ställen där jag tycker det
ska vara bestämd form så kan jag skicka en sådan fil till dig efter jul...

Hur som helst tycker jag ditt arbete med rpm rockar, och önskar alla på
listan en riktigt trevlig julhelg...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.