Re: glibc-fel

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-20 21:05:48

Christian Rose wrote:
> 
> $ locale --help
> Användning: locale [FLAGGA...] NAMN
>  eller: locale [FLAGGA...] [-a|-m]
> Hämta lokal-specifik information
> 
> Systeminformation:
>  -a, --all-locales     Skriv namn på tilgängliga lokaler
>                       ^
> 
> :-)
> 
> Detta är med glibc 2.2.

Där ser man. Felet har snart funnits i två år :-)
Jag rättar och skickar in en ny.

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.