glibc-fel

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-18 14:01:00

$ locale --help
Användning: locale [FLAGGA...] NAMN
 eller: locale [FLAGGA...] [-a|-m]
Hämta lokal-specifik information

 Systeminformation:
 -a, --all-locales     Skriv namn på tilgängliga lokaler
                       ^

:-)

Detta är med glibc 2.2.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.