Re: Entity Relationship Diagram

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-13 22:50:08

> I så fall tycker jag "Entitet-Relationsdiagram" är bättre för då är det
> svenska och helt klart för dem som kan det engelska begreppet att det är
> samma sak.

Javisst, det var det jag gjorde (fast utan versaler).  Jag inser dock
att mitt brevsvar kanske var lite väl kortfattat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.