Re: discalmer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-11-15 17:12:01

Dennis Bjorklund wrote:

> Jag insåg att jag måste skicka iväg en discalmer till rms för att få
> översätta något av gnu programmen. Det skickar jag iväg i morgon, inga
> problem. Det dröjer ändå ett tag innan översättningen är klar och gcc
> klarar ändå inte av översättningar för tillfället eftersom det är buggigt.
> Så det är ingen panik med det även om rms tar tid på sig.

Det brukar ta sin tid, ett par månader är inte ovanligt. Anledningen är 
att de behandlas och arkiveras i klump vid vissa fasta tidpunkter. Så 
förstod i alla fall jag det.


> Men det var en sak jag funderade på. Varför finns det bara en sådan här
> för översättningar? Jag har skickat in patchar både hit och dit för olika
> program som accepterats och numera är en del av de fria programmen. Det är
> ingen som krävt att jag skall skriva på något där.

Anledningen är att i de programmen så är det programmens upphovsmän som 
bestämmer vem som upphovsrätten ska tillskrivas på det de gör, och 
skickar du in något så behåller du upphovsrätten för det du gjort, men 
din ändring kan ändå inkluderas eftersom den är licensierad under GPL. 
Men det är fortfarande du som "äger" din bit av koden, men du låter 
andra, så även utvecklarna av programmet som din ändring inkluderats i, 
använda den under GPL.

Att vissa program i Translation Project är mer petiga beror på att det 
ofta är officiella GNU-program, det vill säga som officiellt underhålls 
av FSF (Free Software Foundation) i någon form och som FSF tycker är 
exceptionellt viktiga för hela GNU-projektet. FSF vill gärna att du 
förutom att du licensierar det du gjort under GPL skriver över din 
upphovsrätt på det du producerar till FSF.

Anledningen till detta är att FSF tycker att dessa program är så viktiga 
så att de inte får gå under bara för licenskonflikter, när till exempel 
en utvecklare säger att han inte längre kommer att underhålla sin kod 
och att alla framtida versioner av hans kodsnutt inte längre kommer att 
släppas under en fri licens. Så kan man nämligen göra om man fortfarande 
har upphovsrätt till sin kodsnutt - det är personen eller organisationen 
med upphovsrätt som själv bestämmer vilken licens framtida versioner av 
kodsnutten ska släppas under.

En annan anledning är också att FSF får det lättare rent juridiskt att 
försvara programmet vid en konflikt, om nu FSF har upphovsrätt till all 
kod. Det är nämligen lite skillnad på att försvara den kod man själv 
"äger" rent juridiskt gentemot att försvara ett hundratal utvecklares 
kod och därmed tala med enad röst för hundra personer samtidigt i en 
konflikt.

Därför har FSF det ofta som regel att bidrar man till ett officiellt 
GNU-program i FSF:s regi ska man skriva på ett papper där man 
tillskriver FSF upphovsrätten till den kod man skriver för GNU-programmet.
Det är inte helt olikt arbetsgivaravtal där du erkänner att det du 
producerar i tjänsten är din arbetsgivares egendom och inte din 
personliga, fast sådana avtal är kanske vanligare i USA än i Sverige 
eftersom vad jag förstår finns det lagar i Sverige för detta som ger 
arbetsgivaren vissa rättigheter över vad du producerar i ditt arbete. I 
USA föredrar man som kanske märks ofta avtal före lagar.

I alla fall, eftersom översättningar också är att bidra till programmet 
gäller det här med avtalet också för översättningar.

Det behöver inte bara gälla GNU-program, även andra programförfattare 
kan välja att tillskriva alla rättigheter till FSF, om de nu tycker att 
programmet är riktigt viktigt.


> Som jag förstått det hela så gäller det ju att om man modifierar ett GPL
> program så måste man göra så att ändringarna också är GPL. Jag antar att
> iom att man skriver på disclamern så kan de i efterhand byta licens på
> framtida versioner av FSF/GPL kod. Men vilka program är det? Jag har t.ex.
> skickat in kod till gnome (olika delar) och wine. De räknas alltså
> inte. Alla gcc's programmerare, har de skrivit över copyrighten till FSF?

Ja, absolut. gcc, glibc och andra sådana program kräver definitivt 
disclaimer för minsta lilla bidrag, för att minska risken för framtida 
licenskonflikter där en utvecklare kanske inte längre vill att hans 
förbättringar till koden ska vara fri, utan ändrar licensen, och av den 
juridiska anledningen att FSF måste kunna försvara koden till 
GNU-program vid potentiella juridiska konflikter.
Även andra officiella GNU-verktyg (fileutils, wget, osv) kräver också 
disclaimer av samma anledningar.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.