Re: Bibliotek eller länkbibliotek ?

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-11-15 20:35:07

Christian Rose wrote:
> 
> Anders Bohman wrote:
> 
> > >Nej, för att föräldraskapsterminologin är den terminologi som används på
> > >svenska. I datalogiska sammanhang använder man "förälder" för att
> > >beteckna något som skapar eller har skapat någonting annat, och "barn"
> > >för att beteckna det som skapades. Jag tycker att det kan vara värt att
> > >behålla den terminologi som faktiskt används i stället för att hitta på
> > >någonting annat "för att inte krångla till det".
> > Fast det är nog lite irrelevant... om man ska använda all den terminologi
> > man använde på datalogin - eller som någon använda när man pluggade - då
> > skulle det bli konstigt. Jag hade t.ex. en lärare som envisades med att
> > det skulle heta råtta i stället för mus... ska jag använda det då?
> 
> Du missförstod nog vad jag menade. Jag menade att detta är den
> terminologi som verkligen används på fackspråk. Att någon lärare kallade
> det "råtta" i stället för "mus" skulle jag fästa lika liten vikt vid som
> om en politiker kallade "Internet" för "spindelväven".
> 
> Det jag försökte poängtera var att detta är den terminologi som används
> både i litteratur och av de personer som arbetar med detta, och att det
> därför är hyfsat olämpligt att hitta på någon annan översättning, när
> det redan finns en etablerad i sammanhanget.

Jag tror att barnprocess är ovanligt för MS Windows eftersom man inte har den
relationen mellan processer. I Unix (tyvärr är jag okunnig på detta område
m.a.p. MacOS) finns ett speciellt förhållande mellan den skapande processen och
den skapade. Något sådant finns inte i MS Windows.

Jag har ofta hört barnprocess men mer sällan underordnad process. I de fall
man pratat om underordnad process har man menat en hierarki som inte har något
med att göra hur processer skapats. Tillexempel kan man ha en process som
talar till en specifik utrustning och sedan konverterar utrustningens data till
ett mer generiskt gränssnitt som förstås av ett övervakningsprogrammet. Här
talas om att protokollprocessen är en underordnad process till
övervakningsprogrammet. Dock har det inget med hur de skapas (de kan faktiskt
gå på olika maskiner i de fall jag tämker på). Barnprocess förmedlar den
kopplingen, men underordnad process gör det inte, enligt min åsikt.


> Konsollprogram är den stavning vi använder i GNOME i alla fall (se
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vad bygger du
> din tes om att det inte stavas så på? Jag hittar ingen rekommendation
> för "console" hos Dataterm. Vi använder stavningen "konsoll" eftersom
> det ordet inte har något som helst sammanhang med "konsol"
> (framskjutande stöd för bokhylla), och att det är den svenska stavning
> som använts tidigare i datorsammanhang.

Konsol är det som man sätter upp för att hålla hyllor och det ordet finns i
S.A.O.L. i den betydelsen. Det engelska ordet console har den betydelsen men
även (enligt min engelska ordbok):
2) stor fristående radioapparat (TV), 3) manöver-, kontrollpanel.

Det är nog snarare 3) som avses i datorsammanhang, men huruvida man ska ta den
direkta översättningen av en annan betydelse (konsol) kan man diskutera.

> För att ta ett exempel så pratar jag om att använda "brandvägg" i
> stället för "brandmur", eftersom det är översättningen "brandvägg" som
> används av de flesta användare.
> Jag pratar inte om att använda "firewall" rakt av, även om det finns en
> del användare som använder detta. "Firewall" är ingen översättning.

På jobbet kallas den ibland bromsklossen :-).

> > >Tyvärr stämmer ibland inte termer i Mac OS och Windows överens heller.
> > >Då ser jag ingen poäng att försöka "blint" efterlikna dem heller i alla
> > >situationer oavsett vad.
> > Det finns absolut ingen anledning till att "blint" efterlikna dem. Men,
> > om det nu finns en vedertagen term - varför inte använda den?
> 
> För att den inte var bra, och att den inte är vedertagen mer än till den
> grad att det råkar vara den översättning som av en historisk nyck
> används i DOS? Min erfarenhet talar för att det är "filändelse" folk
> använder, i alla fall i UNIX-världen. "Tillägg" låter som något man gör
> i innehållet i filen.

Filändelse är en översättning av file suffix. Suffix betyder ändelse. Ändelse
markerar att det är i slutet en sådan tingest finns. Tillägg saknar den
dimensionen.

Vad gäller vanlighet så tror jag inte Mac-användare säger endera eftersom det
är oviktigt i MacOS. I MS Windows vill man låtsas att ändelsen inte finns och
att den inte är riktigt del av filnamnet, det är nog därför tillägg är vanligt
där.


> Det kan dock vara värt att tänka på att likhet med Windows inte är något
> självändamål. Det är trevligt om det är så, men det går inte ut över
> allt annat, och ibland får man acceptera att det finns olika
> inriktningar. Precis som att Windows och Linux/UNIX skiljer mycket på
> den tekniska sidan skiljer det en del i nyans i översättningar också -
> UNIX har en hel bunke med termer som saknar motsvarighet i Windows eller
> som används i något andra sammanhang och syften beroende på tekniska
> skillnader, eller målgrupp för den delen.

Jag håller med.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.