Re: discalmer

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-11-15 20:54:04

Christian Rose wrote:

> Det är inte helt olikt arbetsgivaravtal där du erkänner att det du
> producerar i tjänsten är din arbetsgivares egendom och inte din
> personliga, fast sådana avtal är kanske vanligare i USA än i Sverige
> eftersom vad jag förstår finns det lagar i Sverige för detta som ger
> arbetsgivaren vissa rättigheter över vad du producerar i ditt arbete. I
> USA föredrar man som kanske märks ofta avtal före lagar.

Det har hänt att FSF begärt att min arbetsgivare skriver på ett papper där det
står att min arbetsgivare nu och för all framtid avsäger sig alla intressen för
något jag har skrivit över till FSF.  Av minen på min chef att döma kan man
gissa att detta är ganska ovanligt i Sverige :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.