Re: guppi3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-30 21:53:55

> > > "Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D
> > > vertical bars, grouped by major category"
> > > msgstr ""
> > > "Delkolumner staplade som procent av summan av delarna i vertikala "
> > > "3D-staplar, grupperade efter huvudkategori"
> > 
> > "Summan av delarna" kan eventuellt förkortas till "delsumman".
> 
> Tack!
> Men... hmm... är det egentligen samma sak? "Delsumma" kan ju betyda en
> del av summan. "Summan av delarna" betyder ju summan av delarna (summan
> av delsummorna). Eller?

För mig betyder "delsumma" något som man får på vägen när man håller
på att summera ihop en större mängd, och har summerat en mindre.  Så
om jag förstår den engelska texten rätt, den är inte helt lättolkad,
så skulle en korrekt översättning till svenska vara.

Så om du byter ut "summan av delarna" ovan "delsummorna" så tycker jag
det betyder samma sak som jag tror det som står där betyder, om du
hänger med. :-)

> > > msgid "Utility Library"
> > > msgstr "verktygsbibliotek"
> > 
> > Är det med avsikt, eller skulle det varit stor begynnelsebokstav?
> 
> Jag får skylla på Nisse.
> Men här tror jag faktiskt Nisse var oskyldig, det var med avsikt här. Om
> du tittar på meddelandena innan så ser du att det finns ett
> "Initializing" där. Och hamnar Utility Library och de andra strängarna
> efter det, som jag misstänkte, ska det vara liten bokstav på
> svenska.

Ok, jag förstår.  Då är det bra som du gjort.

Tur att de inte delade något som skulle skrivits ihop.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.