Re: real mode

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-10-10 12:42:02

Göran Uddeborg:

> Finns det någon översättning av "real mode" i "real mode 80x86
> instructions", d.v.s. när man kör med minneshanteringen avslagen?

Jag har för mig att den brukar kallas för "realläge" i den svenska
litteratur jag läst.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.