Re: garp

From: Jonas Rydberg (jonas_at_flintv210.sn.umu.se)
Date: 2000-10-04 21:10:33

Hej

En sak iaf:


> #: src/dialogs/view-file-dialog.c:62
> msgid "You must select a file to view."
> msgstr "Du måste välja en fil du vill visa."

kanske "Du måste välja en fil att visa."

> #: src/menus.c:104
> msgid "About this apllication"
> msgstr "Om detta program"

Originalsträngen?


/jonas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.