Re: garp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-05 00:11:15

Jonas Rydberg wrote:
> > #: src/dialogs/view-file-dialog.c:62
> > msgid "You must select a file to view."
> > msgstr "Du måste välja en fil du vill visa."
> 
> kanske "Du måste välja en fil att visa."

ändrat.


> > #: src/menus.c:104
> > msgid "About this apllication"
> > msgstr "Om detta program"
> 
> Originalsträngen?

Originalsträngen är ruskigt felstavad ja.


Tack för kommentarerna!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.