editera/editor

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-29 12:24:56

peter karlsson wrote:
> > med en editor kan editera olika saker, inte bara text.
> 
> Men "editera" är inte heller ett svenskt ord.

Inte?
Det finns med i min svenska ordlista i alla fall (Norstedts, 1999):

editer|a verb -ade -at · redigera (datafil) dvs. göra ändringar, tillägg
el. strykningar, både vad gäller program och/el. data


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.