Re: Lynx, del 1 av flera

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2000-09-29 12:02:59

Hej,

peter karlsson wrote:
> 
> Gudmund Areskoug:
> 
> > med en editor kan editera olika saker, inte bara text.
> 
> Men "editera" är inte heller ett svenskt ord.

Nä, det var väl lite av poängen, jag ser själv också helst svensk
svenska, men ibland måste man böja sig för övermakten. Fler än en
programmerare jag haft att göra med har opponerat sig när jag velat
kalla deras älskade editor och deras editering för andra saker. De anser
att facktermen för just det de gör är och skall vara editering i en
editor, och att detta låneord därmed fått status som fackterm.

> > F.ö. tycker jag du skall gå linan ut och skriva "textbehandlare" om du
> > ogillar editor: "redigerare" är väl oxå främmande... ;)
> 
> En textbehandlare ("text processor") är mer avancerad än en textredigerare
> ("text editor"), dock oftast något mindre avancerad än en ordbehandlare
> ("word processor").

Men där har du ju inget emot den iofs främmande fågeln ""redigera"? När
jag pluggade i Tyskland berättade man med ett milt flin om
"Sorbonnetyska". Vid Sorbonneuniversitetet i Paris lär(de?) man nämligen
ut en Tyska tyskare än något man öht kunde finna i något av de
tyskspråkiga länderna ;).

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.