Re: Lynx, del 1 av flera

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-29 11:31:33

Gudmund Areskoug:

> med en editor kan editera olika saker, inte bara text.

Men "editera" är inte heller ett svenskt ord.

> F.ö. tycker jag du skall gå linan ut och skriva "textbehandlare" om du
> ogillar editor: "redigerare" är väl oxå främmande... ;)

En textbehandlare ("text processor") är mer avancerad än en textredigerare
("text editor"), dock oftast något mindre avancerad än en ordbehandlare
("word processor").

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.